Premies autoverzekeringen stijgen fors

AMSTERDAM, 25 NOV. Dreigende verliezen op autoverzekeringen nopen de meeste maatschappijen tot een forse verhoging van de verzekeringspremies per 1 januari 1993.

Hoewel nog niet iedere verzekeraar de percentages van de verhoging heeft vastgesteld, ligt de gemiddelde stijging op zo'n 9 procent voor WA-verzekeringen en circa 3 procent voor casco-verzekeringen, zo leert een rondgang langs een aantal autoverzekeraars.

De gang van zaken bij de autoverzekeringen is bij de meeste maatschappijen miserabel. Van de honderd autoverzekeraars in Nederland zitten er verscheidene in de rode cijfers, aldus een woordvoerster van het Verbond van Verzekeraars. Vroeger gaf het Verbond op basis van de resultaten ieder jaar adviezen voor premieverhogingen. “De laatste jaren gebeurt dit niet meer, omdat de schadebedragen per maatschappij te sterk verschillen. Iedere maatschappij stelt nu zelf haar tarieven vast”, aldus de woordvoerster.

Assurantieconcern Stad Rotterdam leidt op autoverzekeringen nog geen verlies, maar het resultaat is volgens een woordvoerder zeer mager. “Slechts een kleine plus” kan Stad Rotterdam uit de autoverzekeringsbranche wringen. De WA-verzekering bij deze maatschappij gaat per 1 januari met 9 procent omhoog, die voor casco met 3 procent.

“Eigenlijk zou elk jaar een bescheiden premieverhoging moeten plaatshebben. De laatste jaren is de premie gelijk gebleven, zodat nu aan een forse verhoging niet valt te ontkomen. Het aantal schadegevallen en het gemiddelde uit te keren schadebedrag worden steeds groter.”

Centraal Beheer, de grootste autoverzekeraar met ruim twee miljoen verzekerde wagens, heeft de premies in mei van dit jaar al met 10 procent voor WA en 5 procent voor casco verhoogd. “Wij wilden niet wachten tot we in de verliezen zouden raken”, aldus een zegsman. Een nieuwe premieverhoging wordt voorlopig niet overwogen.

Delta Lloyd verhoogt de WA-premies met 9 procent en de casco-verzekering met 3 procent, eveneens met ingang van 1993. Bij Aegon ligt een premieverhoging eveneens in de lijn der verwachtingen. Men heeft daar echter nog niet de exacte percentages vastgesteld.