Polen krijgt weer steun van IMF

WARSCHAU, 25 NOV. Polen heeft met het Internationale Monetaire Fonds (IMF) een akkoord bereikt over een kredietfaciliteit van 700 miljoen dollar voor een periode van veertien maanden. Dit heeft het Poolse persbureau PAP gisteren bekendgemaakt. De overeenkomst is voor Polen van groot belang. Een akkoord met het IMF vormt voor veel andere organisaties de belangrijkste voorwaarde om weer vertrouwen te stellen in het land.

Het IMF besloot in de herfst van 1991 Polen geen kredieten meer te verschaffen omdat het land zijn budget aanzienlijk zou hebben overschreden. Ook de inflatie was te hoog, volgens de normen van het IMF. Hoewel de begroting voor 1993 een tekort vertoont van 8 procent van het bruto binnenlands produkt - evenveel als in het huidige begrotingsjaar - heeft het fonds na ruim een jaar onderhandelen besloten toch weer over de brug te komen.

Volgens de Poolse minister van financiën, Jerzy Osiantynski, is het IMF tot de overtuiging gekomen dat de huidige regering een helder en betrouwbaar beleid voert.

Door de overeenkomst met het IMF krijgt Polen tevens de beschikking over een stabiliseringsfonds van 1 miljard dollar. Dit geld werd het land in 1990 door internationale crediteuren aangeboden om de koers van de zloty te ondersteunen. Tot op heden heeft de regering daarvan geen gebruik gemaakt. Het akkoord met het IMF maakt tevens de weg vrij voor besprekingen met de Club van Parijs (waarin Westerse crediteurs zijn verenigd) over herschikking van de Poolse schuld van 12 miljard dollar. (Reuter)