Ogata: in de wereld meer dan één "Joegoslavië'

DEN HAAG, 25 NOV. Europa moet zelf het vluchtelingenprobleem oplossen dat de oorlog in het voormalige Joegoslavië met zich brengt. De Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties, mevrouw S. Ogata, zei dat gisteravond tijdens een lezing in het Vredespaleis in Den Haag.

Ogata, die met haar toespraak een bezoek van twee dagen aan Nederland afsloot, bedankte de Nederlandse regering voor de financiële, materiële en logistieke bijdrage aan de hulp die de Verenigde Naties in Bosnië-Herzegovina verlenen. Zij voegde eraan toe dat er “meer Joegoslaviës” zijn. “Het zou erg kortzichtig zijn om prioriteit en nabijheid op één lijn te stellen.”

Het baart Ogata grote zorgen dat etnische spanningen op steeds grotere schaal tot gewelddadige conflicten leiden. Het Europese vluchtelingenprobleem moet volgens haar dan ook worden gezien in de “grotere, wereldwijde context waarin geen enkele regio of geen enkel continent immuun lijkt voor de onzekerheid en instabiliteit die in de plaats zijn gekomen van het voorspelbare universum van de verhoudingen tijdens de Koude Oorlog”.

Tot voor kort leverde de opvang van vluchtelingen in Europa nauwelijks problemen op, omdat het om kleine aantallen ging, aldus Ogata. “De politieke en strategische waarde van het verlenen van asiel blijkt verminderd te zijn. Werkloosheid en economische recessie zijn toegenomen, de kosten van het verwerken van asielaanvragen zijn de pan uit gerezen, het aantal racistische aanslagen tegen vluchtelingen en asielzoekers is toegeomen. Regeringen (...) hebben hun toevlucht gezocht tot wettelijke en administratieve maatregelen om illegale immigranten te ontmoedigen. Spijtig genoeg hebben enkele van die maatregelen ook hun weerslag op de toelating van asielzoekers.”

De val van het communisme heeft muren geslecht, aldus Ogata, maar als gevolg van de eisen die aan migratiebewegingen worden gesteld, worden nieuwe muren opgetrokken.

Ogata deed een beroep op alle Europese landen, politieke leiders en internationale organisaties om met de VN een strategie te ontwikkelen voor de aanpak van de vluchtelingenstroom in Europa.