Nieuwe voorzitter bisschoppelijk economencollege

Mr. J.M.Chr. Klok is benoemd tot voorzitter van het "economen-college' van het Nederlandse episcopaat.

Het college bestaat uit de hoofden van de financiële afdelingen van de zeven bisdommen. Klok blijft hoofd van de financiële afdeling en de afdeling bouwzaken van het aartsbisdom Utrecht.