Nabestaandenwet met "spoedwetje' gered

DEN HAAG, 25 NOV. Met een spoedwetje moet staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken) proberen de invoering van de Algemene Nabestaandenwet per 1 januari te redden.

De Eerste Kamer eiste gisteravond dat de staatssecretaris daarin helder formuleert wat onder "samenwonenden' moet worden verstaan en wanneer zij recht hebben of krijgen op een weduwen- of weduwnaarsuitkering. Op initiatief van CDA-fractieleider Kaland besloot de Eerste Kamer de verdere behandeling van de wet een week op te schorten.

De Algemene Nabestaandenwet moet de Algemene Weduwen- en Wezenwet vervangen. Een onderdeel ervan is de gelijke behandeling van getrouwde en samenwonende paren. Dit houdt in dat een nabestaande die kan aantonen met iemand een gezamenlijk huishouden te hebben gevormd, recht heeft op een uitkering. Anderzijds verliest de weduwe of weduwnaar die gaat samenwonen de uitkering.

De CDA-fractie wees het zonder meer gelijkstellen van samenwonen met het huwelijk gisteravond af; zij vreest dat de voorgestelde regeling te fraudegevoelig is. Alleen wanneer samenwonenden zich laten registreren, kunnen ze dezelfde rechten krijgen, aldus het CDA.

Het CDA en andere fracties verwezen naar een advies van de Commissie-Kortmann over leefvormen, waarin een registratie op vrijwillige basis voor samenwonenden wordt aanbevolen. Het kabinet neemt hier volgend voorjaar een standpunt over in. Ook de PvdA uitte grote bezwaren tegen de voorstellen voor samenwonenden, in het bijzonder voor weduwen die zijn gaan samenwonen en volgens de nieuwe wet na verloop van tijd hun uitkering verspelen.

Ter Veld zwichtte gisteravond voor de royale meerderheid in de Senaat die een duidelijker regeling voor samenwonenden wil. De spoedwet kan er binnen enkele dagen zijn, maar zal ook door de Tweede Kamer moeten worden aanvaard. Volgende week dinsdag bepaalt de Eerste Kamer of zij ondanks deze onzekerheid de Algemene Nabestaandenwet toch zal aanvaarden.