Minister Maij-Weggen (verkeer) wil geen illusies wekken; Betuwelijn niet ondergronds

TIEL, 25 NOV. Ondergrondse aanleg van de Betuwelijn is uitgesloten. Dat zei minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) gisteravond op een CDA-bijeenkomst in Tiel.

Daar hadden zich ruim zevenhonderd Betuwenaren verzameld om de minister te bestoken met kritiek op bovengrondse bouw van deze goederenlijn, die Rotterdam met het Duitse achterland moet verbinden. Het leek de minister wel mogelijk in het ruim honderd kilometer lange traject bij wijze van proef enkele diepgeboorde tunnels aan te leggen.

Maij-Weggen verwacht over enkele weken een nota die op hoofdlijnen de voors en tegens van ondergronds bouwen aangeeft. Een uitgebreide studie hierover zal pas na één tot anderhalf jaar beschikbaar zijn.

Daarom wilde de minister in Tiel niet te veel illusies wekken: “Ondergronds bouwen bevindt zich nog in een zeer pril stadium. We hebben er in ons land nog geen ervaring mee opgedaan en het is ook al wegens het experimentele karakter zeer duur. Grootschalige ondergrondse bouw zal zeker nog twintig jaar op zich laten wachten en zo lang kan de Betuwelijn niet worden uitgesteld”.

May-Weggen verklaarde over aanwijzingen te beschikken dat ondertunneling van de Betuwelijn “wellicht drie à vier keer zo duur zal uitvallen als aanleg volgens de conventionele methode”, die op ruim vijf miljard gulden wordt geraamd. Tegelijk staat ze open voor “degelijke” voorstellen uit het bedrijfsleven, waaruit zou blijken dat de railverbinding voor ongeveer hetzelfde bedrag ondergronds zou kunnen worden aangelegd.

De minister maakte voorts bekend dat een studie is begonnen om de rivier de Waal beter geschikt te maken voor het goederentransport. “Daarvoor zal het een en ander moeten gebeuren via bochtafsnijding en vaargeulverbetering, zodat grotere en snellere schepen niet alleen voor bulkvervoer maar ook voor containers de Waal kunnen passeren.”

Ook elders in Nederland zullen volgens haar vaarwegen worden verbeterd “om de aanvoer naar Waal en Rijn niet alleen via Rotterdam, maar ook via Amsterdam en andere plaatsen te verzekeren”. Verder is samen met Duitsland een studie opgezet naar een verbinding tussen het Twentekanaal en het Duitse Mittellandkanaal om meer transport naar Oost-Duitsland, Polen en verder via het water te kunnen opvangen.