Markten wachten op volgende herschikking

AMSTERDAM, 25 NOV. De Spaanse peseta en de Portugese escudo zijn dit weekeinde met 6 procent gedevalueerd.

EG-politici en beleidsmakers betoogden "stellig'dat dit voorlopig de laatste herschikking in het EMS was. Of dit standpunt realistisch is, mag worden betwijfeld. Zo kan worden geconstateerd dat de rust in het wisselkoers-mechanisme geenszins is teruggekeerd. De eerst genomineerde voor een devaluatie is het Ierse punt. Gelet op de sterke oriëntatie van Ierland op het Verenigd Koninkrijk en de wetenschap dat het pond sterling inmiddels fors is gedevalueerd, lijkt een afwaardering van deze munt opportuun. Het heeft er alle schijn van dat op een goed moment wordt gewacht, dat wil zeggen na de parlementsverkiezingen van vandaag. Daarbij dient te worden aangetekend dat een nieuwe herschikking onvoldoende is om de stabilisatie in het EMS-wisselkoersmechanisme te bewerkstelligen. De sleutel ligt nog altijd in handen van het ankerland Duitsland. Substantiële tekortreductie en daarna een renteverlaging leidt tot stabiliteit. De debatten over de Duitse begroting voor 1993 zijn niet hoopvol en gelet op de jongste geldgroeicijfers in Duitsland (oktober: 10,2 procent) lijkt op het oog de kans op een spoedige renteverlaging door de Bundesbank niet bijster groot te zijn. Hier is echter een kleine, doch uiterst speculatieve kanttekening op zijn plaats. Het lijkt erop dat de Bundesbank de effecten van de zeer omvangrijke valutamarkt-interventies in september op de geldhoeveelheid deels heeft verschoven naar oktober en november. Omdat de geldgroei wordt gemeten ten opzichte van de gemiddelde stand in het vierde kwartaal, bieden hoge geldgroeicijfers in het vierde kwartaal van 1992 zicht op wat lagere geldgroeicijfers in 1993. Dit biedt de Bundesbank een handvat om de officiële tarieven dan neerwaarts aan te passen, zonder dat dit ten koste gaat van de geloofwaardigheid. De Bundesbank zal op de uiterst belangrijke beleidsvergadering van 10 december de geldgroeinormen voor 1993 bekendmaken. Deze zouden om genoemde reden dus laag kunnen uitvallen.

Het onbesproken gedrag van de D-mark, de Belgische frank en de gulden heeft al geleid tot diverse rentedalingen, zonder dat de EMS-positie in gevaar is gebracht. Van deze drie munten noteren de twee laatstgenoemde de afgelopen weken het sterkst. Hierdoor waren zowel DNB als de Belgische centrale bank vorige week in staat het tarief op de speciale beleningen met 0,1 procentpunt verder te verlagen tot 8,7 procent, onder het vergelijkbare niveau in Duitsland (8,75 procent). Mede onder invloed van deze rentestap daalde in de verslagweek de geldmarktrente. Maandag moest voor driemaands interbancaire deposito's 8,65 procent worden betaald, tegen 8,85 procent in de week daarvoor. De daggeldrente fluctueerde rond de 8,75 procent, duidend op rustige geldmarktverhoudingen. Door hoger dan verwachte netto overheidsbetalingen (5,1 miljard gulden) waren de banken in staat om één procentpunt op het contingentsberoep te besparen.

Bron: Economisch Bureau ING Bank