Geen extra plannen voor redding bossen

DEN HAAG, 25 NOV. De rijksoverheid zal geen extra maatregelen treffen om de conditie van de bossen te verbeteren.

Dat blijkt uit het verslag aan de Tweede Kamer van het spoedberaad dat staatssecretaris Gabor (natuurbeheer) met deskundigen heeft gehad. Volgens Gabor zijn de resultaten van het vitaliteitsonderzoek 1992 over de bossen "onrustbarend', maar van een omslag ten kwade is naar hij schrijft geen sprake.