Detam, Amersfoortse willen samenwerking

DEN HAAG, 25 NOV. De bedrijfsvereniging Detam en de particuliere verzekeringsmaatschappij De Amersfoortse Verzekeringen onderzoeken de mogelijkheden om te komen tot samenwerkingsverband. Beide organisaties hebben daartoe vandaag een intentie-overeenkomst getekend.

Het is voor de eerste keer dat een particuliere verzekeringsmaatschappij gaat samenwerken met een bedrijfsvereniging. Een bedrijfsvereniging voert de Ziektewet, de WAO, de Werkloosheidswet, de Toeslagenwet en de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet uit.

Detam en De Amersfoortse Verzekeringen willen aanvullende verzekeringspakketten aanbieden aan bedrijven. Het gaat daarbij om een verzekering voor werkgevers die zich willen herverzekeren tegen doorbetaling van het loon bij ziekte in de eerste drie of zes ziekteweken.

Het kabinet wil onder meer met financiële prikkels het beroep op Ziektewet en WAO terugdringen. Werkgevers uit het midden- en kleinbedrijf kunnen zich met het nieuw te ontwikkelen produkt tegen deze risico's verzekeren.

In de voorstellen van de regering worden de bedrijfsverenigingen uitgesloten van herverzekering van het ziekengeld in de eerste ziekteweken. Het is de bedoeling dat alle bedrijven een bedrijfsgezondheidsdienst inschakelen en het zoveel mogelijk in hun eigen portemonnee voelen als zij een bovenmatig hoog ziekteverzuim kennen.

Uitgansgpunt voor de mogelijke samenwerking is de combinatie van de kernactiviteiten van partijen, aldus een Detam-woordvoerderl. Dat betekent dat de Amersfoorste (jaaromzet meer dan 750 miljoen gulden) zich blijft richten op de specifieke verzekeraarstaken. Op het gebied van de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen behort de verzekeringsmaatschappij tot de marktleiders.