Cocom levert technologie aan ex-communistische landen

PARIJS, 25 NOV. De westelijke landen die aangesloten zijn bij de Cocom (Coördinatie Comité voor multilaterale export controle) zijn bereid de voormalige communistische staten in Centraal- en Oost-Europa en de voormalige Sovjet-Unie hoogwaardige technologie te leveren, mits deze landen garaties geven dat de betrokken produkten alleen voor civiele doeleinden worden gebruikt. De Cocom zag tijdens de Koude Oorlog toe op de beperking van de export van hoogwaardige technologie naar de Sovjet-Unie en haar Oosteuropese bondgenoten.

De Cocom-landen zegden een liberalisering van de handel in hoogwaardige technologische produkten toe op een conferentie in Parijs met negentien voormalige communistische landen, waaronder Rusland, de Oekraine en Kazachstan, landen die kernwapens op hun grondgebied hebben. Dit staat in een verklaring die werd uitgegeven na afloop van een samenwerkingsforum, de eerste bijeenkomst tussen de Cocom en de voormalige communistische landen die ooit is gehouden.

Het initiatief daartoe werd genomen door de VS die bezorgd zijn dat materiaal voor de produktie van massavernietigingswapens terechtkomt bij landen als Irak en Iran. De afgelopen maanden is enkele malen gebleken dat technologie en uranium vanuit Oost-Europa is geëxporteerd, soms illegaal.

De handel in "gevoelige' goederen en technologieën tussen de landen die aan het forum deelnamen, kan volgens een verklaring die na afloop werd uitgegeven aanmerkelijk worden geliberaliseerd als deze staten "adequate export-controles' invoeren, verzekeren dat dergelijke goederen alleen voor civiele doeleinden worden gebruikt en eventueel bereid zijn inspecties ter plaatse toe te staan. De Cocomlanden zegden technische hulp toe bij het opzetten van dergelijke export-controlesystemen.