CDA pleit voor minder ambtenaren

DEN HAAG, 25 NOV. De CDA-fractie wil dat het aantal rijksambtenaren wordt teruggebracht van 147.000 naar 131.000 in 1998; ongeveer 8.000 meer dan het kabinet van plan is. Het Kamerlid Paulis (CDA) zei dit gisteren anticiperend op een overleg morgen in de Tweede Kamer met minister Dales (binnenlandse zaken).

Volgens Paulis kan het aantal rijksambteneren sneller worden teruggebracht dan het kabinet van plan is. Volgens zijn fractie maakt het kabinet te weinig werk van het afstoten van taken. Verder zal er meer gekeken moeten worden naar de interdepartementale overlappingen en moet het zogenoemde nota-nota-schrijven worden beperkt “met andere woorden de ambtenaren die vooor andere ambtenaren schrijven en elkaar zo vaak aan het werk houden”, aldus Paulis. De CDA'er verweet PvdA-minister Dales “stroperigheid” bij haar beleid om het overheidsapparaat te verkleinen.

De PvdA-fractie vindt dat Paulis te hard van stapel loopt. Volgens het Kamerlid Zijlstra (PvdA) moet eerst worden vastgesteld welke taken het rijk moet behouden (de zogenoemde kerntaken) voordat er kan worden gesproken het verkleinen van het ambtenarenapparaat. Volgens de AbvaKabo, de FNV-bond voor de collectieve sector, staat de wens van het CDA haaks op de wens van de Tweede Kamer om bijvoordeeld de criminaliteit aan te pakken.