Brinkman kiest tegen zin CDA voor ministelsel

DEN HAAG, 25 NOV. CDA-fractieleider Brinkman vindt dat de overheid op den duur in de sociale zekerheid alleen een basisuitkering moet garanderen.

Zo'n ingrijpende wijziging kan niet op korte termijn worden ingevoerd, maar de tijd is rijp om erover te praten, aldus Brinkman.

Hij zegt dit in een interview met het NCW-magazine De Werkgever dat morgen verschijnt. Brinkmans uitlatingen zijn opmerkelijk, omdat de partijraad van het CDA op het punt staat een mini- of basisstelsel in de sociale zekerheid af te wijzen.

De partijraad bespreekt zaterdag een rapport van de Commissie-Kolnaar. Deze partijcommissie heeft afstand genomen van het ministelsel. De achterban van het CDA, de Kamerkringen, heeft echter laten weten dit rapport in grote lijnen te steunen. De meeste regionale kamerkringen vinden dat de commissie zelfs nog te ver is gegaan door afschaffing van de Ziektewet te bepleiten.

Brinkman wil naar een systeem waarbij bedrijven en individuen zich aanvullend moeten verzekeren, willen ze meer ontvangen dan een basisuitkering. Werknemers moeten voor dat deel de volledige verantwoordelijkheid krijgen en de kosten ervan niet op de collectiviteit afwentelen.

De CDA-fractieleider bepleit een “cultuuromslag”, nadat in de afgelopen jaren telkens “wat partjes” van de sociale zekerheid zijn afgehaald. “Je kunt je afvragen of we niet een stap verder moeten gaan, door te zeggen dat op bedrijfsniveau die verantwoordelijkheid moet worden gedragen.”

Brinkman constateert dat de afgelopen jaren wel aan het sociale-zekerheidssysteem is gesleuteld, maar dat het als zodanig overeind is gebleven en dat de collectiviteit de verantwoordelijkheid heeft gehouden. “We hebben een aantal dingen uit ons leven gebannen en collectief verklaard, waarmee we denken dat het probleem ons niet meer aangaat.” Hij stelt vast dat ingrijpen in het systeem “gelukkig meer bespreekbaar” is geworden. “Dat is al heel wat in de vaderlandse verhoudingen.”

Binnen die verhoudingen geldt de VVD als voorstander van een mini-stelsel, terwijl PvdA, ook D66 en zeker Groen Links daar tegenstander van zijn. Ook bij de bespreking van de bezuinigingsplannen van het kabinet, eerder deze maand, sprak Brinkman zich uit voor, behalve enkele aanpassingen op korter termijn, een “op langere termijn verdergaande stelselwijzingen”, en “forse aanpassingen”, die noodzakelijk zijn om de collectieve lasten terug te dringen.