Amsterdam wil auto weren door bouw van garages aan rand stad

AMSTERDAM, 25 NOV. Volgend jaar wordt in Amsterdam begonnen de parkeergarages in de Bijlmermeer geschikt te maken voor zogeheten "transferia'. Daar kunnen de automobilisten een aansluiting krijgen op het openbaar vervoer naar de binnenstad. In een aantal smalle straatjes binnen de grachtengordel worden de parkeerplaatsen verwijderd. De Utrechtsestraat wordt op zaterdag autovrij. Dit staat in het Stappenplan dat gisteren is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Het plan is de praktische uitwerking van het referendum over het autoverkeer in de binnenstad dat eerder dit jaar werd geouden. De opkomst daarvoor was zeer laag, van de stemmers was een meerderheid voor meer auto-werende maatregelen in de Amsterdamse binnenstad. In het plan wordt volgend jaar twee miljoen gulden uitgetrokken voor een aantal verkeersremmende maatregelen. Direct uitgevoerd worden ondermeer het verwijderen van parkeerplaatsen in een aantal straatjes van de Westelijke grachtengordel en het uitbreiden van het aantal fietsstallingen in de binnenstad. Voorts wordt getracht de Weteringbuurt autoluw te maken door het beperken van het aantal parkeerplaatsen. Voor het parkeren van bewoners zouden daarbij particuliere garages kunnen worden benut die nu 's avonds leegstaan.

In de plannen wordt het parkeren door bewoners in belangrijke mate ontzien, schrijft het college. Eerst wil het het “draagvlak” voor een autoluwe binnenstad bij de bevolking en de betrokken gemeente-ambtenaren vergroten. In de voorstellen is daartoe 200.000 gulden uitgetrokken voor “externe pr/communicatiebureaus” die een “communicatieplan” op moeten stellen.

In een eerste reactie noemt W. van der Kolk, secretaris van de Kamer van Koophandel, de voorstellen in het stappenplan “broddelwerk”. Volgens Van der Kolk, die zich eerder in de referendum-discussie namens bedrijfsleven optrad, zijn de plannen onsamenhangend en ontbreekt het overzicht op de langere termijn. “Ik mis een verkeers- en parkeerplan. Dat is op de lange baan geschoven. Wij zouden graag meer structuur in de aanpak zien”, aldus Van der Kolk. Het Platform Binnenstad Autovrij, in de referendum-discussie de tegenhanger van het georganiseerde bedrijfsleven, deelt deze kritiek. “Het verkeers- en parkeerplan is verschoven naar de volgende gemeenteraad en wordt - ondanks het gehouden referendum - dus toch weer onderwerp in de verkiezingen”, aldus een woordvoerder. Hoewel het definitieve Stappenplan volgens hem meer tegemoet komt aan de uitslag van het referendum dan bij eerdere plannen het geval is, meent het Platform dat de voorgestelde maatregelen nog lang niet ver genoeg gaan.

Naast een aantal projecten die onmiddellijk worden uitgevoerd worden er een aantal proeven genomen. Zo wordt bekeken of het lukt om touringcars die nu toeristen naar de binnenstad vervoeren met behulp van “loodsen” weer snel de stad uit te krijgen. Ook het autovrij maken op zaterdag van de Utrechtsestraat zal vooralsnog bij wijze van proef plaatsvinden.