AbvaKabo verlaagt looneis ambtenaren naar niveau inflatie

UTRECHT, 25 NOV. De AbvaKabo heeft de looneisen voor volgend jaar aangepast aan de lagere inflatie; de FNV-bond voor de collectieve sector wil minimaal een compensatie voor de inflatie van 2,5 procent. Het kabinet wil volgend jaar echter de lonen niet laten stijgen. “Als dat de inzet van het kabinet blijft, wordt het een partijtje knokken”, zei AbvaKabo-voorzitter Vrins gisteren na afloop van de vergadering van de bondsraad, het "parlement' van de bond.

Aanvankelijk had de bond een loonsverhoging van vier procent voor 750.000 ambtenaren willen eisen. In het centraal akkoord tussen de centrale werknemers- en werkgeversorganisaties van twee weken geleden wordt een pleidooi gehouden om de lonen te matigen en de arbeidsparticipatie te vergroten.

Voor de vaststelling van de totale loonsruimte hanteert de AbvaKabo de FNV-formule van prijsstijging plus produktiviteitsstijging. Volgens de bond bedraagt de totale loonruimte volgend jaar 3,6 procent. “Als het kabinet bereid is om daadwerkelijk iets te doen aan de arbeidsparticipatie, beperken wij onze looneis tot de prijsstijging. Het is nu aan de politiek om een echt particiaptiebeleid mogelijk te maken”, meent Vrins.

De 1,1 procent voor werkgelegenheidsafspraken (lees: arbeidstijdverkorting) komt overeen met de gemiddelde produktiviteitsstijging die de bond voor de marktsector verwacht. De AbvaKabo hanteert dat percentage om in de pas te blijven lopen met de marktsector. Volgend jaar wordt in acht sectoren (ministeries, gemeenten, provincies, waterschappen, onderwijs, politiek, rechtelijke macht en defensie) over de arbeidsvoorwaarden onderhandelt.

Het openbreken van - volgens het kabinet - te dure CAO's voor de zorgsector is wat betreft de AbvaKabo niet aan de orde. Daarin zijn loonsverhogingen van vier procent opgenomen; een aanzienlijk hoger percentage dan het kabinet gezien de recente economische ontwikkelingen voor wenselijk houdt. Volgens CAO-coördinator Bentsch van de AbvaKabo zijn deze afspraken juridisch af te dwingen.