Winst Wimbledon

Het tennistoernooi van Wimbledon heeft het afgelopen jaar de recordwinst van 38 miljoen gulden geboekt.

Na aftrek van kosten en belasting bleef een bedrag over van ruim dertig miljoen gulden. Zoals gebruikelijk wordt het overschot naar de Britse tennisbond (LTA) overgemaakt. De inkomsten bij het Grand Slamtoernooi zijn sinds 1980 sterk gestegen. Elk jaar werd bijna drie miljoen gulden meer verdiend. Bij de bekendmaking van de Wimbledon-cijfers kondigde de Britse bond een ambitieus vijfjarenplan aan, waarin het niveau van het nationale tennis aanzienlijk moet worden verhoogd. Met het ontwikkelingsprogramma is een bedrag van 170 miljoen gulden gemoeid.