Stork beperkt NOx-uitstoot kolencentrale

ROTTERDAM, 24 NOV. De elektriciteitsproduktiemaatschapij EPON heeft aan Stork Ketels in Hengelo de hoofdopdracht verstrekt voor de bouw van een DeNOx-installatie in de kolencentrale van Nijmegen.

Met de opdracht is een bedrag gemoeid van 75 miljoen gulden. Stork heeft voor het project samenwerking gezocht met Siemens en Deutsche Babcock.

De maatregel is deel van het convenant ter bestrijding van verzurende emissies dat in 1990 tussen overheid, provincies en elektriciteitscentrales (SEP) is gesloten. Dat beoogt de uitstoot van de verzurende gassen NOx en SO2 terug te dringen. De DeNOx-installatie in Nijmegen moet het gehalte NOx (stikstofoxyden) in de rookgassen van de kolengestookte eenheid 13 terugbrengen van 800 naar 160 milligram NOx per genormaliseerde kubieke meter.

Eenheid dertien is met zijn vermogen van 635 megawatt de eerste grote koleneenheid in Nederland die wordt uitgerust met een katalytische DeNOx-installatie. In andere eenheden zijn tot dusver alleen "primaire' DeNOx-maatregelen genomen. Die verminderen de vorming van NOx door branders aan te passen of stoom in te spuiten. Dergelijke primaire maatregelen hadden de NOx-vorming van eenheid dertien al teruggebracht van 1100 naar 800 milligram per norm-kuub rookgas.

Het Nijmeegse besluit tot de bouw van een grote DeNOx-installatie volgt op een succesvolle proef die in 1990 met de kleine eenheid twaalf (60 MW) werd genomen. In de nieuwe installatie zal onder atmosferische druk en een temperatuur van 320 graden een gekatalyseerde reactie plaats vinden tussen ammoniak en NOx waaruit slechts stikstof en waterdamp ontstaat. De ammoniak wordt opgelost in water aangevoerd. De katalysator, wolfraamoxyde en vanadiumpentoxyde op een drager van titaandioxyde, wordt geleverd door Siemens.

De DeNOx-installatie komt tussen de verbrandingsketel en de zogeheten luchtvoorverwarming ("luvo') te staan. In de kolencentrale van Buggenum loopt een proef waarbij de "luvo' zelf van katalytische pakketten wordt voorzien.Als de DeNOx-installatie van Nijmegen in 1994 in gebruik komt is eenheid dertien een voorbeeld van milieuvriendelijk kolengestoken geworden. De eenheid is dan, afgezien van de DeNOx-installatie, voorzien van een stofafvang (E-filter) en een rookgasontzwavelingsinstallatie. Voor de Amercentrale bij Geertruidenberg overweegt men identieke maatregelen. Nog schoner kolen stoken wordt verwacht van de 250 megawatt-kolenvergasser die in Buggenum in aanbouw is.