Oorlogsmisdadiger moet Canada verlaten

ROTTERDAM, 24 NOV. De oorlogsmisdadiger Jacob Luitjens (73), die van Nederlandse afkomst is, moet Canada op korte termijn verlaten. Dat heeft de immigratierechter in Vancouver gisteren bevolen. Tegen het bevel is nog hoger beroep mogelijk.

Luitjens heeft in 1961 de Canadese nationaliteit gekregen door te verzwijgen dat hij na de Tweede Wereldoorlog in Nederland wegens oorlogsmisdrijven (bij verstek) tot levenslang was veroordeeld. Luitjens heeft herhaaldelijk gesteld dat hij niet van de veroordeling wist omdat hij Nederland had verlaten en naar Paraguay was geëmigreerd.

In Canada is Luitjens vorig jaar definitief zijn nationaliteit ontnomen. De Amsterdamse rechter mr. P.M. Brilman, die belast is met de opsporing van nog levende Nederlandse oorlogsdelinquenten, verwacht echter niet dat Luitjens snel in Nederland zal arriveren. Enerzijds omdat Luitjens nog in beroep kan gaan en anderzijds omdat nog niet vaststaat of de Canadese overheid de uitspraak van de rechter bekrachtigt.

Ook staatssecretaris Kosto (justitie) die om Luitjens' uitlevering aan Nederland heeft gevraagd, rekent er niet op dat hij naar Nederland komt. Volgens Kosto's woordvoerder is er namelijk nog geen Canadese beslissing op het uitleveringsverzoek.