Nederland erkent klacht individuen bij Europees Hof

STRAATSBURG, 24 NOV. Nederland erkent het recht van individuele burgers om een klacht in te dienen bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

Gisteren heeft Nederland namelijk in Straatsburg als zesde land twee protocollen geratificeerd die horen bij de Conventie van de Mensenrechten uit 1950. Tot nu toe kunnen alleen de Europese Commissie voor de Mensenrechten en de betrokken staat een kwestie voorleggen aan het Hof. Het betreffende protocol treedt overigens pas in werking als het door tien lidstaten van de Raad van Europa is geratificeerd.