Machtsstrijd rond VHS verhardt

ROTTERDAM, 24 NOV. De strijd om de macht in het in surséance verkerende vastgoedfonds VHS heeft zich verhard: een Haagse vastgoedhandelaar, E.A.M. Maas, heeft gezegd een onvriendelijk bod op het fonds te willen doen. Volgens VHS getuigt het bod "niet van voldoende realiteitszin'.

Bewindvoerders en directie van VHS zijn al sinds vorig jaar bezig het fonds VHS uit handen te houden van omstreden aandeelhouders. Zij hebben inmiddels 25 rechtzaken gevoerd, waarvan 24 gewonnen. VHS heeft zelf een plan ontwikkeld om het fonds over te doen aan vastgoedbedrijf Uni-Invest. Dit plan is echter tot twee keer toe afgestemd op een aandeelhoudersvergadering.

Gisteren werd een soort "poison pil' voor VHS-aanvallers gepresenteerd door de huisbankier van VHS, Van Lanschot. Hierdoor komt het lot van VHS in feite in handen van Uni-Invest. Van Lanschot blijkt namelijk alle financieringen te hebben overgedaan aan Uni-Invest. Van Lanschot zou om van de moeilijke debiteur VHS af te komen 1,9 miljoen gulden aan vorderingen hebben laten schieten.

Met de financieringen zijn ook alle zekerheden, waaronder het pandrecht op de aandelen van de belangrijkste vennootschappen van VHS, overgedaan aan Uni-Invest. Omdat VHS in betalingsproblemen verkeert kan Uni-Invest elk moment besluiten de leningen aan VHS op te eisen en het bedrijf te laten failleren.

Vastgoedhandelaar Maas, die vorige week een kort geding verloor waarin hij eiste te mogen onderhandelen met VHS, zegt een openbaar bod op VHS voor te bereiden waarin hij 1,50 gulden per aandeel wil betalen. Hij stelt echter als voorwaarde dat Van Lanschot dezelfde 1,9 miljoen gulden op de vorderingen laat schieten. Dat komt overeen met 0,60 cent per aandeel. Volgens VHS is die voorwaarde definitief niet meer van toepassing. Maas moet nu onderhandelen met Uni-Invest. Daarmee staat belager Maas nu rechtstreeks tegenover de bevriende VHS-partij Uni-Invest.