Kamer wil geen bezuinigingen bij de jeugdhulp

DEN HAAG, 24 NOV. Minister D'Ancona (welzijn, volksgezondheid en cultuur) mag ook na 1993 geen 55 miljoen gulden bezuinigen op de jeugdhulpverlening.

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft haar gisteren, tijdens overleg over haar begroting, gezegd dat zij een alternatief moet zoeken voor deze bezuiniging.

Vorig jaar maakte de Kamer al een bezuiniging voor 1993 van 55 miljoen gulden op de jeugdhulp ongedaan. D'Ancona wilde deze bezuiniging gebruiken als haar bijdrage aan de bezuinigingsoperatie waartoe het kabinet besloot in het kader van de Tussenbalans. Gisteren maakte de commissie voor het jeugdwelzijnsbeleid de minister duidelijk dat zij, toen zij vorig jaar deze bezuiniging schrapte, dit nadrukkelijk "structureel' bedoelde.

D'Ancona bleek maandag niet in staat al de toezegging te doen dat zij tegemoet komt aan de eis van de Kamer. Een eventuele nieuwe aanslag op de jeugdhulp komt pas aan de orde bij de voorbereiding van de begroting voor 1994, aldus D'ancona. “Verwacht mag worden dat het perspectief niet al te rooskleurig zal zijn, maar ik heb de wens van de Kamer zeer goed verstaan.”

De Kamer meent dat bezuinigen op de jeugdhulp onverantwoord is. Dat zou ten koste gaan van de capaciteit in de sector en dat kan fnuikend zijn voor het toch al geringe aantal beschikbare plaatsen voor de opvang van betrokken jongeren. “Een dergelijke bezuiniging is ondragelijk en heeft onaanvaardbare consequenties. Wachtlijsten, zwerfjongeren, toenemende ernstige problemen, noodzaak van kwaliteitsverbetering, de tekorten in de pleegzorg”, aldus PvdA-woordvoerder Vliegenthart. Volgens haar CDA-collega Soutendijk is een structureel ongedaan maken van de taakstelling van 55 miljoen ook broodnodig “voor de rust in het veld”.

De minister gaat op aandrang van de Kamer ook na of de regel kan worden geschrapt dat de kinderbijslag voor het pleegkind wordt gekort op de vergoeding die de pleegouders krijgen voor de verzorging van hun pleegkind. In de praktijk zou het schrappen van de kinderbijslagkorting neerkomen op zo'n 150 gulden per maand extra voor een pleeggezin. In totaal zou het de schatkist zo'n twaalf miljoen gulden kosten.