Inkomen van Franse boeren gaat fors achteruit

PARIJS, 24 NOV. Het inkomen van de Franse boeren zal er dit jaar gemiddeld 5,9 procent op achteruit gaan (of 8,8 procent als men rekening houdt met de inflatie die sinds 1991 is opgetreden). Dit blijkt uit een voorlopige berekening van de Commissie voor de Rekening op het gebied van de landbouw die vanmiddag in Parijs is gepubliceerd. In 1991 daalde het gemiddelde landbouwinkomen in Frankrijk met 2,2 procent.

Het gemiddelde cijfer, dat grosso modo geldt voor een groot deel van de boeren met een gemengd bedrijf, wijkt echter sterk af van de inkomensontwikkeling in bepaalde categorieën. Zo zullen de Franse graanboeren met zeer grote bedrijven hun inkomen met 14,7 procent zien stijgen ten opzichte van vorig jaar. Ook de producenten van rundvlees hebben een goed jaar, met een verwachte toeneming van hun inkomsten met 12,2 procent. In deze twee gevallen spelen echter bijzondere factoren een rol.

De graanboeren hadden dit jaar een zeer goede oogst, kregen vergoedingen voor het braak leggen van hun minst produktieve gronden en profiteerden van de beëindiging van de zogenoemde mede-verantwoordelijkheidspremie die de voorgaande jaren in de EG werd geheven om de overschotten te kunnen financieren. Alleen al het wegvallen van deze premier levert de graantelers 5,9 procent meer inkomen op. Volgend jaar zullen de inkomsten dalen, onder meer omdat dan het uit produktie nemen van 15 procent van hun gronden verplicht wordt.

Ook de producenten van rundvlees, die er in 1991 nog op achteruit gingen (-1,3 procent) gaan er flink op vooruit, eveneens voor een deel wegens bijzondere factoren die verband houden met de invoering van het hervormde EG-landbouwbeleid per 1 januari. De prijzen van rundvee zijn aanmerkelijk gestegen omdat de boeren veel vee kopen. Op 31 december wordt de inventaris opgemaakt die dient als referentie voor de toekenning van nieuwe premies in 1993. De rundveehouders hebben ook geprofiteerd van de verhoging met 30 procent van een premie voor melkkoeien.

Tegenover de winst van de graan- en rundvleesproducenten staan verliezen van fruittelers, plantenkwekers (- 50 procent) en wijnboeren, die er 26 procent in inkomen op achteruit zullen gaan, onder door overproduktie en daling van de consumptie in Frankrijk.

    • Jan Gerritsen