Ieren moeten drie vragen beantwoorden

De Ierse kiezers zal morgen gevraagd worden antwoord te geven op drie vragen.

De eerste stelt voor niet de vrijheid te beperken om te reizen tussen Ierland en een ander land. De tweede stelt voor om niet te beperken de vrijheid om informatie te krijgen of te verschaffen in Ierland, informatie die te maken heeft met dienstverlening zoals die wettelijk toegelaten wordt in een ander land. Het derde vooorstel gaat over abortus zelf. De tekst waarover de Ieren gevraagd wordt zich uit te spreken luidt als volgt: “Het zal onwettig zijn het leven van de ongeborenen te beëindigen tenzij een dergelijke beëindiging noodzakelijk is om het leven, als onderscheide van de gezondheid, van de moeder te redden, waar er sprake is van een ziekte of storing bij de moeder die een werkelijk substantieel risico voor haar leven betekent waarbij dat risico niet mag zijn dat zij zich zelf vernietigt.