"Geen bewijzen voor geheime operatie'

WASHINGTON, 24 NOV. Er liggen geen harde bewijzen op tafel dat de Amerikaanse presidentskandidaat Ronald Reagan en diens vice-presidentskandidaat, George Bush, in 1980 een geheime afspraak maakten met Iran over het ophouden van de vrijlating van de Amerikaanse gijzelaars in de ambassade in Teheran, ten behove van hun campagne.

Dat staat in een rapport van de Amerikaanse senaatscommissie die zich met deze zaak heeft bezig gehouden. Volgens het rapport is er wel feitenmateriaal dat de suggestie wekt dat de leider van de Reagan-Bush campagne, William Casey, clandestiene en “potentieel gevaarlijke” pogingen heeft gedaan geheime informatie te verzamelen ten behoeve van onderhandelingen over de vrijlating van de gijzelaars. De activiteiten wekken echter meer de indruk van vissen in troebel water dan van daadwerkelijke aanzetten tot geheime afspraken. Het Huis van Afgevaardigden is met een soortgelijk onderzoek bezig. (Reuter)