Economische groei in derde kwartaal valt mee

DEN HAAG, 24 NOV. Dankzij een oplevende consumptie groeide de Nederlandse economie in het derde kwartaal (juli - september) iets sneller dan in het tweede kwartaal: 1,3 tegen 0,9 procent. De economische ontwikkeling in Nederland verliep daarmee gunstiger dan de sombere berichten van de laatste tijd deden vermoeden.

De cijfers hebben betrekking op de groei van het volume van het bruto binnenlands produkt ten opzichte van de overeenkomstige periode het jaar eerder. Ze werden vanmorgen gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Na een correctie voor seizoensinvloeden was de groei in het derde kwartaal van gelijke orde als in het eerste halfjaar.

Het volume van de binnenlandse consumptie steeg in het derde kwartaal ten opzichte van juli-september 1991 met 1,6 procent. In het tweede kwartaal groeide de consumptie met 0,8 procent, in het eerste met 1,2 procent. Dankzij de meest recente ontwikkelingen is de dalende tendens die het tweede kwartaal van 1991 begon onderbroken.

De aankopen van duurzame consumptiegoederen groeiden in het derde kwartaal, na een correctie voor prijsstijgingen, met 1,7 procent. Terwijl de verkoop van auto's, caravans. tenten en artikelen voor het huishouden en de woninginrichting minder groeide dan voorheen, nam de verkoop van kleding, schoeisel en lederwaren sneller toe. Het volume van de verkoop van voedings- en genotmiddelen nam met slechts 0,1 procent toe.

De grootste stijging, 2,0 procent, deed zich voor bij de categorie 'overige goederen en diensten'. De aankopen van kosmetische produkten, papierwaren en brandstoffen lieten een duidelijke volumestijging zien. Ook de vervoersdiensten namen toe. De aanschaf van boeken en tijdschriften liep in het derde kwartaal sterk terug.