CBS: vorig jaar 15.100 gevallen uitkeringsfraude

DEN HAAG, 24 NOV. Met uitkeringen is in 1991 ten minste 15.100 maal gefraudeerd. Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanochtend heeft bekendgemaakt.

Het gemiddelde aantal uitkeringen bedroeg dat jaar ruim 1,9 miljoen, de vastgestelde fraude bedraagt dus zo'n 0,8 procent.

In 35 procent van de gevallen kon niet worden vastgesteld hoe lang de fraude had geduurd noch hoe hoog het bedrag was. In de overige gevallen bleek het om een gemiddeld bedrag van 15.300 gulden te gaan en een gemiddelde duur van 52 weken. Zou dat bedrag het gemiddelde van alle geconstateerde gevallen zijn, dan komt de totale fraude op ruim 230 miljoen gulden uit.

Het is de eerste keer dat het CBS dergelijke cijfers heeft kunnen registreren. De uitvoeringsorganen, bedrijfsverenigingen en gemeentelijke sociale diensten, zijn sinds 1991 verplicht hun fraudegegevens aan het CBS te leveren. De sociale diensten stelden vorig jaar 13.500 keer fraude vast en de bedrijfsverenigingen 1.600 keer.

Bij de uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid AAW en WAO bleek het gemidddelde fraudebedrag het hoogst: ruim 22.000 gulden. Bij de bijstandsuitkeringen bedroeg het gemiddelde ruim 19.000 gulden, bij RWW- en ziektewetuitkeringen 15.000 gulden en bij de WW-uitkeringen 6.000 gulden. Naarmate de uitkeringsontvanger ouder was, bleken duur en omvang van de fraude gemiddeld groter te zijn.

Blijkens de gegevens van het CBS treden de uitvoeringsorganen bijna altijd op als de omvang van de fraude bekend is. Bij 55 procent is overgegaan tot aangifte bij politie of openbaar ministerie, in 37 procent van de gevallen werd behalve terugvordering van het gefraudeerde bedrag besloten tot korting of beëindiging van de uitkering. De officieren van justitie gingen bij 56 procent van de aangegeven fraudeurs over tot vervolging. Eén op de drie gevallen werd geseponeerd.

Het CBS tekent bij de cijfers aan dat ze gaan om evidente gevallen van fraude, ze zeggen niet veel over de totale omvang van de werkelijke fraude. Per aantal uitkeringsontvangers zijn in kleine gemeenten procentueel meer fraudegevallen vastgesteld dan in de grote steden.

Staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken) heeft onlangs maatregelen aangekondigd om fraude intensiever te bestrijden. Behalve door koppeling van gegevens zal dit gebeuren door het verplichte aantal controle-ambtenaren bij sociale diensten te verhogen van 1 op 1.000 uitkeringsgerechtigden naar 1 op 750.