Boeren willen dat Milieudefensie actie tegen bildtstar stopt

AMSTERDAM, 24 NOV. De Vereniging Milieudefensie moet onmiddellijk stoppen met haar campagne tegen de bildtstar-aardappelen. Dat eiste vanmorgen de landbouwcoöperatie ZPC in Leeuwarden in een kort geding dat diende voor de president van de rechtbank in Amsterdam. Volgens de ZPC, die houdster is van het aardappelras bildstar, handelt Milieudefensie onrechtmatig door haar campagne om consumenten ertoe te bewegen geen bildtstar-aardappelen te kopen. Milieudefensie meent dat die aardappelen, net zoals bintjes en eigenheimers, "gifkampioenen' en "gifpiepers' zijn.

Volgens P.E. Mazel, advocaat voor ZPC, is de informatie die Milieudefensie over bildtstar-aardappels verspreidt, onjuist of op zijn minst onvolledig. Daardoor wordt een groot nadeel wordt berokkend aan de aardappelboeren, onder meer omdat de aardappelprijs toch al laag is.

Mazel eiste daarom dat de consumentencampagne die Milieudefensie voert, wordt beëindigd. Dat zou dan ook moeten gelden voor de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, Aktie Strohalm, de Alternatieve Konsumenten Bond, Konsumenten Kontakt, Stichting Natuur en Milieu, De Kleine Aarde, de Duitse milieuorganisatie BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland) en Verbraucher Initiative (een keten van Duitse milieu-en consumentenorganisaties), waarmee Milieudefensie samenwerkt. Als Milieudefensie echter in staat zou zijn haar actie van een behoorlijke wetenschappelijke basis te voorzien, dan vindt de ZPC haar wel geoorloofd. Zij vindt beperking van het gebruik van landbouwchemicaliën ook hoognodig, aldus Mazel.

Namens de Vereniging Milieudefensie beriep de Amsterdamse advocaat A.H.J. van der Biesen zich op stukken over vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen die door aardappeltelers zelf zijn opgesteld. Volgens hem gaat het om aardappelrassen die, zouden ze nu worden geïntroduceerd, nooit toegelaten zouden worden. Bovendien meent Van der Biesen dat een verbod van de consumentenadviezen van Milieudefensie in strijd zou zijn met de vrijheid van meningsuiting en dat de manier waarop de actie wordt gevoerd, ondanks de wat krachtige termen die daarbij worden gebruikt, niet onnodig grievend is.

Bij de start van de campagne "Ban bintjes van uw bord' tegen "gifpiepers', zei C. Tielens, medewerkster van Milieudefensie, dat deze aardappelen “net zo'n slecht imago moeten krijgen als bontjassen”, omdat bij de teelt van bintjes, eigenheimers en bildtstar-aardappels die bijzonder ziektegevoelig zijn, het gebruik van bestrijdingsmiddelen enorm wordt opgejaagd. De milieu-organisaties zeggen hun pijlen niet primair op aardappeltelers te richten, maar op de consumenten, omdat via hen de grootste verandering te realiseren is. De actie werd bij de start ook nadrukkelijk geen "boycot' genoemd, omdat Milieudefensie anders “door de producenten voor de rechter gesleept zou kunnen worden”.

De actie wordt samen met Duitse organisaties gevoerd, omdat een derde deel van alle Nederlandse aardappels naar Duitsland gaat en omdat bij de aardappelteelt in Nederland, aldus Verbraucher Initiative, vijf maal zoveel bestrijdingsmiddelen wordt gebruikt als volgens de Duitse milieuwetgeving is toegestaan. Duitse consumenten zouden vooral de Nederlandse bintjes links moeten laten liggen, omdat die soort "Giftknolle Nummer eins" is, aldus de Duitse mede-actievoerders.