Bestuur Stad Rotterdam hoopt winst te handhaven

ROTTERDAM, 24 NOV. De eerste negen maanden van dit jaar is de winst en de omzet Assurantieconcern Stad Rotterdam anno 1720 gestegen. De omzet steeg met 4 procent tot 1,77 miljard gulden en de nettowinst groeide met 3,6 procent tot 66,36 miljoen gulden. Dit heeft de raad van bestuur vandaag bekendgemaakt.

Stad Rotterdam zegt dat handhaving van de winst per aandeel op jaarbasis haalbaar moet zijn. De winst per aandeel is op dit moment nog een fractie lager dan vorig jaar: 2,51 gulden tegenover 2,53 gulden vorig jaar.

De winstontwikkeling per aandeel vertoont bij Stad Rotterdam een ongunstiger beeld dan bij de grote concurrenten ING, Amev en Aegon. Over het eerste halfjaar wisten die een winststijging per aandeel te boeken van respectievelijk zes, zes en één procent, terwijl Stad Rotterdam toen ook al licht in de min stond.

Een van de oorzaken is de winstontwikkeling bij het schadeverzekeringsbedrijf: die vertoonde over de eerste negen maanden een afname van 5,1 procent tot 23,35 miljoen gulden. De oorzaak van deze daling ligt bij de autoverzekeringen. Het bestuur acht premieverhoging in deze sector per 1 januari nodig. Bij de overige schadebranches werd een toeneming van het resultaat geboekt. Het premie-inkomen uit schadeverzekeringen nam met bijna tien procent toe tot 606 miljoen gulden.

Bij het levensverzekeringsbedrijf was sprake van een stijging van de produktie van verzekeringen. De premie-ontvangst nam in deze sector met ruim 15 procent toe. Daarentegen lag de produktie van koopsomverzekeringen aanzienlijk lager. Het totale premie-inkomen bij leven verminderde per saldo met 7,3 procent tot 661 miljoen gulden. De winst steeg echter met 8,2 procent tot 33,48 miljoen gulden.

In het hypotheekbedrijf steeg de winst hypotheekbank Rohyp met 12 procent tot 9,53 miljoen gulden. De beleggingsopbrengsten van het concern stegen met 14,6 procent tot 505 miljoen gulden.

Op 3 december wil Stad Rotterdam een interimdividend uitkeren van 0,75 gulden per aandeel of een belastingvrije uitkering uit de agioreserve van 2,041 procent. Dat komt overeen met één nieuw aandeel per 49 bestaande aandelen.