ABN Amro brengt bod uit op Breevast

ROTTERDAM, 24 NOV. ABN Amro heeft een bod uitgebracht op alle certificaten van vastgoedfonds Breevast. ABN Amro, die zich normaliter hoedt voor grote participaties in bedrijven, wil de motieven voor het bod niet prijsgeven.

Analisten menen dat ABN Amro een plan heeft om gebruik te maken van de fiscale voordelen waarover Breevast beschikt. Door verliezen uit het verleden heeft Breevast circa 130 miljoen gulden aan fiscaal compensabel verlies.

Het verlies van honderden miljoenen gulden ontstond in 1986. Breevast moest toen uitstel van betaling aanvragen. Het gelieerde Bredero - toen één van de grote bouwconcerns van Nederland - werd door Breevast in een faillissement getrokken, Breevast zelf raakte alleen in surcéance van betaling. Eind 1989 werd dat uitstel van betaling opgeheven, omdat de crediteuren zeventig procent van hun vordering lieten schieten. De aandeelhouders van Breevast gingen akkoord met een afstempeling van hun aandelen, waardoor de aandelen nominaal negentig procent van de oorspronkelijke waarde verloren. Amro zette destijds leningen aan Breevast om in certificaten en verkreeg 20 procent van Breevast.

Breevast-directeur, mr.J.C. van Galen, heeft sindsdien plannen ontwikkeld om gebruik te kunnen maken van de fiscale voordelen van het vastgoedfonds. Wanneer Breevast winst maakt, hoeft het bedrijf geen vennootschapsbelasting te betalen. Wil Breevast echter volledig profiteren, dan zal het bedrijf zeer grote winsten moeten boeken en wel op korte termijn. Na 1994 wil de fiscus zeker 100 miljoen gulden winst niet meer fiscaal compenseren. Van Galen presenteerde in augustus 1990 een plan om 200 à 250 miljoen gulden aan nieuwe aandelen uit te geven. De opbrengst van die emissie zou vervolgens door Breevast belegd moeten worden. Dit plan werd toen gesteund door Amro, zo bleek uit uitlatingen van Amro's commissaris bij Breevast, P.M. van der Schoot.

Van Galens plan ging echter niet door. Volgens Van Galen kwam dat vanwege de vastgoedcrisis. Amro wilde zich toen niet garant stellen voor de emissie.

In het afgelopen voorjaar broedde Van Galen een nieuw plan uit. Hij wilde fuseren met wegenbouwer Heijmans. Heijmans kon profiteren van een beursnotering, maar de Brabantse wegenbouwer voorzag problemen met integratie en blies de fusie af.

Van Galen krijgt nu haast, omdat de fiscaal compensabele verliezen "verdampen'. ABN Amro en Van Galen willen echter niet zeggen waarom de bank nu wel wil overnemen en enige jaren geleden niet wilde meewerken aan de emissie. De partijen hebben waarschijnlijk ook haast gehad om het bericht van de overneming uit te geven: op de beurs is voorafgaande aan de mededeling fors gespeculeerd. De koers van Breevast is afgelopen donderdag en vrijdag gestegen met bijna vijf procent. Na de bekendmaking van het bod steeg de koers verder met 1,10 gulden tot 11,80 gulden.