Zeevalking: discussie over illegalen is onzuiver

DEN HAAG, 23 NOV. Het kabinet heeft nagelaten tijdig te onderzoeken wat de gevolgen zijn voor de Nederlandse economie als arbeid door illegalen onmogelijk wordt gemaakt. Dat betoogde oud-staatssecretaris van justitie en voorzitter van de Commissie Binnenlands Vreemdelingentoezicht, H. Zeevalking, gisteren op een discussiemiddag van D66 over buitenlanders in Nederland.

De Commissie-Zeevalking adviseerde vorig jaar wel een dergelijk onderzoek te doen voordat met het verscherpte vreemdelingenbeleid werd begonnen. Dat advies heeft het kabinet volgens Zeevalking naast zich neergelegd. Een onderzoek naar de betekenis van illegale arbeid zou volgens Zeevalking informatie opleveren die de discussie over het illegalenvraagstuk "zuiverder' zou maken.

Niet bekend

Zeevalking kreeg in maart 1990 opdracht om advies uit te brengen over de problematiek van de vreemdelingen in Nederland. Daarbij moest onder meer worden gekeken naar het gebruik van collectieve voorzieningen door illegalen. Nadrukkelijke randvoorwaarde was dat de uiteindelijke voorstellen geen gevolgen zouden hebben voor de positie van legale vreemdelingen en allochtone Nederlanders.

Het was niet de bedoeling van het kabinet alle niet-Nederlanders over één kam te scheren. En juist dat is de afgelopen weken door politici van de regeringspartijen wel gedaan, volgens Zeevalking.