Wöltgens pleit voor afschaffen ministerie

DEN HAAG, 23 NOV. De fractieleider van de PvdA, M. Wöltgens, steunt het idee om een ministerie voor Internationale Economische Samenwerking op te richten. Hij zei dit in Utrecht tijdens een debat met de fractievoorzitters van het CDA, Groen Links en D66.

Volgens Wöltgens beantwoordt de klassieke ontwikkelingshulp niet meer aan de internationale verplichtingen waar Nederland aan moet voldoen. Behalve voor de hulp aan de Derde-wereldlanden moet er ook geld worden uitgetrokken voor steun aan Oost-Europa, milieubeleid, humanitaire acties en vredesoperaties. “Minister Pronk zou wel eens de laatste minister van ontwikkelingssamenwerking kunnen zijn”, aldus Wöltgens.

Eerder dit jaar pleitte de algemeen secretaris van de NOVIB, M. van den Berg, voor een nieuw ministerie van internationale economische betrekkingen. Hij werd daarin bijgevallen door Pronk. Het CDA gaat, volgens een rapport van de commissie-Van Dijk, uit van één buitenlands beleid. Het hulpbeleid zou onder een staatssecretaris moeten ressorteren op het ministerie van buitenlandse zaken. De CDA-opvatting wordt ook gedeeld door de VVD.

De discussie in Utrecht had plaats in de nasleep van het debat dat Pronk vorige week in de Tweede Kamer voerde over de uitholling van zijn begroting. Het kabinet en ook de Tweede Kamer lieten de norm vallen dat Nederland 1,5 procent van het nationaal inkomen voor ontwikkelingshulp reserveert. Wöltgens zei dat de PvdA een nieuwe norm wil: 1 procent van het bruto nationaal produkt (BNP). De klassieke ontwikkelingshulp moet daarbij echter wel in een “breder kader” worden gezet. Hij doelde daarbij onder andere op de vredesoperaties van de VN die nu onder het ministerie van defensie vallen.

Het CDA streeft ook naar een nieuwe norm voor internationale samenwerking maar het wilde nog geen percentage noemen. CDA-fractieleider Brinkman wees erop dat geld voor meer hulp moet worden verkregen via besparingen op andere terreinen. Hij keerde zich tegen een verhoging van de belastingen ten behoeve van meer internationaal hulpbeleid.