Wallage geeft verzet op tegen meisjesonderwijs

DEN HAAG, 23 NOV. Staatssecretaris Wallage (onderwijs) verzet zich niet langer tegen experimenten met meisjesonderwijs. Vooral meisjes van Turkse en Marokkaanse herkomst blijven na hun dertiende jaar veel vaker weg van school dan hun broers en neven. Wallage hoopt dat aparte klassen voor meisjes dat probleem kunnen verhelpen. Hij wil tevens de leerplichtwet strenger gaan controleren.

Dat blijkt uit de Onderwijsemancipatienota die Wallage vandaag presenteerde. Vorig jaar begon het gemeentebestuur van Rotterdam een discussie over de wenselijkheid van aparte meisjes- en vrouwenvakscholen om de achterstandspositie van vooral islamitische vrouwen weg te werken. Wallage was toen nog tegen meisjesonderwijs.

De staatssecretaris wil dat scholen voortaan in hun jaarverslag opnemen wat zij hebben gedaan voor verbetering van de positie van meisjes. Zo is het de bedoeling dat geen enkel meisje van school gaat zonder een of ander voortgezet diploma. Ook moet de school laten zien op welke manier ze zich daarvoor heeft ingespannen. Betere, niet-seksegebonden school- en beroepskeuzevoorlichting gaat evenees behoren tot de aspecten waarop de kwaliteit van de school beoordeeld wordt.

Volgens Wallage is het nodig het emancipatiebeleid in het onderwijs anders aan te pakken, want de inspanningen tot nu toe hebben niet veel geholpen. Er zijn weliswaar veel meer meisjes die verder leren, maar ze kiezen nog steeds vooral voor "vrouwelijke' studierichtingen. En dat zijn juist de vakken waarvan het arbeidsmarktperspectief niet zo goed is.

Opvallend is ook dat Nederland hierin slecht afsteekt tegen de ons omringende landen. Wallage schrijft er nu naar te streven dat het aantal meisjes in technische studies met vijf procent toeneemt.