Voor VU "vloekvrij' studentenblad bepleit

AMSTERDAM, 23 NOV. Er moet een "vloekvrij' alternatief komen voor Ad Valvas, het blad voor studenten aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Dat vindt VU-hoogleraar nieuwe geschiedenis A. Th. van Deursen. Hij ergert zich reeds geruime tijd aan het te weinig christelijke gehalte van het studentenblad.

De druppel die de emmer deed overlopen was een artikel van eind oktober waarin het rookgedrag binnen de muren van de VU wordt beschreven. Op diverse plaatsen in het hoofdgebouw blijken zogenoemde rookcoupés te zijn ingericht, maar desondanks wordt in de hal nog steeds duchtig gerookt. De auteur is benieuwd of ook in de hemel rookvrije ruimtes zijn ingericht: “Een shaggie rollend zegt Petrus: "Daar vergaderen we nog over. Maar het zal er niet zo gauw van komen want God rookt zelf als een ketter'.”

Volgens Van Deursen behoort het desbetreffende artikel tot de "onsmakelijkste voorbeelden' van het misbruik maken van Gods naam. “In Ad Valvas ontbreekt ter zake iedere terughoudendheid”, aldus Van Deursen.

De hoofdredacteur van Ad Valvas, Tom de Greef, zelf van katholieken huize, zegt desgevraagd de opvatting van Van Deursen te respecteren. Volgens hem is er geen sprake van dat de redactie er op uit zou zijn mensen moedwillig te kwe tsen. “Ik heb mij niet zo gestoord aan de zinsnede over God die rookt als een ketter. Je moet dat ook zien als een metafoor”.

De Vrije Universiteit, in de vorige eeuw gesticht door de voorman van de Anti-Revolutionairen, Abraham Kuyper, is van een universiteit op gereformeerde grondslag allengs geworden tot een onderwijsinstelling op algemeen christelijke grondslag.