Tweede Kamer positief over landbouwakkoord EG en VS

ROTTERDAM, 23 NOV. In de Tweede Kamer hebben alle fracties vanmorgen positief gereageerd op het akkoord dat de Verenigde Staten en de EG eind vorige week hebben bereikt over de landbouw. Met dit akkoord is de dreiging van een transatlantische handelsoorlog afgewend, aldus hun oordeel.

De Tweede Kamer, zo bleek tijdens een uitgebreide commissievergadering over de buitenlandse economische betrekkingen, vindt dat er druk op Frankrijk moet worden uitgeoefend zich achter het akkoord te scharen. (Aanvaarding van het akkoord vergt unanimiteit in de EG.)

De woordvoerders van de partijen vinden dat Frankrijk zich moet schikken in de Europese visie. “Integreren in een groter Europa doet soms au”, meent CDA-woordvoerder Leers. “Het akkoord is ook voor onze boeren nadelig, maar het is een essentiële stap op weg naar een liberalisering van de wereldhandel”. In het kader van de GATT (Algemene overeenkomst over tarieven en handel) proberen 108 landen afspraken te maken die de handel in landbouwprodukten, voor diensten, investeringen en intellectueel eigendom moet versoepelen.

Tot zover onze Haagse redactie.

Ook in andere landen is op politiek niveau overwegend positief gereageerd op de overeenkomst tussen de EG en de VS. Japan ziet in het landbouwakkoord tussen de EG en de VS geen aanleiding zijn omstreden verbod op de import van rijst op te heffen, zo heeft premier Kiichi Miyazawa zaterdag laten weten. Miyazawa noemde de overeenkomst “welkom”, maar voegde er wel aan toe dat moet worden afgewacht wat Frankrijk gaat doen.

Japan kon zich lange tijd koesteren in de luwte van het Europees-Amerikaanse conflict, maar krijgt nu de schijnwerpers op zich gericht wegens het importverbod voor rijst. De directeur-generaal van de GATT, Arthur Dunkel, stelde vorig jaar december voor alle importbelemmeringen om te zetten in invoerrechten. Daardoor zou de vooral de door de VS verlangde opening van de Japanse rijstmarkt een feit worden. Miyazawa herhaalde zaterdag echter nog eens dat onafhankelijkheid van de import van rijst voor Japan een kwestie is van nationale veiligheid.

De regeringen van Australië en Nieuw-Zeeland reageerden opgelucht. Ze hopen dat het bereiken van een GATT-akkoord nu een formaliteit is. De Australische premier Paul Keating noemde het akkoord “het beste handelsnieuws voor Australië in tien jaar” en zijn Nieuwzeelandse collega Jim Bolger sprak van “een historische overeenkomst voor Nieuw-Zeeland”. De Australische landbouwminister Simon Crean verwacht een wereldwijde economische impuls als gevolg van vrijere handelsstromen.

De Australische boeren verwachten nu een jaarlijkse uitvoerstijging ter waarde van minstens een miljard gulden per jaar, onder meer als gevolg van de vrijere graanhandel. Er zijn ook betere perspectieven voor de uitvoer van rundvlees naar Azië, omdat de EG heeft aangekondigd te zullen stoppen met de uitvoer van gesubsidieerd Europees rundvlees naar markten in dat werelddeel. Voor Nieuw-Zeeland betekent een GATT-akkoord nieuwe afzetmogeljkheden voor zuivel in Europa.

In de Verenigde Staten noemde een woordvoerder van de komende Amerikaanse president Bill Clinton het akkoord in een eerste reactie “positief”. “Clinton is blij met alles wat kan leiden tot een geslaagde afsluiting van de GATT-onderhandelingen, maar we moeten de details nog bekijken”, aldus de woordvoerder.

De landbouworganisaties in veel Europese landen waren (vanzelfsprekend) minder tevreden. Behalve uit Frankrijk kwam ook van boerenorganisaties in België, Denemarken, Duitsland, Groot-Brittannië, Ierland, Italië en Nederland kritiek. Hun reacties varieerden van “buitengewoon teleurgesteld” (Denemarken) tot “extreem moeilijk om mee te leven” (Groot-Brittannië). (Reuter)