PvdA daalt weer in opiniepeilingen

DEN HAAG, 23 NOV. De licht stijgende trend van de Partij van de Arbeid in de opiniepeilingen afgelopen zomer lijkt gekeerd.

Volgens een steekproef van het NIPO op 9 november daalt de PvdA van een percentage van 20,1 procent eind september tot 17,9 procent, goed voor 27 zetels. De PvdA heeft nu 49 Kamerzetels. Het CDA is in de maand oktober iets gestegen: van 27,2 procent eind september tot 30,5 procent, goed voor 47 zetels. Het CDA heeft nu 54 Kamerzetels. Volgens de NIPO-cijfers behoudt de VVD het huidige aantal van 22 Kamerzetels (14,7 procent).