President Venetiaan: extra waakzaamheid is geboden

PARAMARIBO, 23 NOV. De Surinaamse president Ronald Venetiaan heeft gisteren de vier regeringspartijen, verenigd in het Nieuw Front, tot kalmte gemaand. Venetiaan zei dat het ontslag waar legerleider Desi Bouterse vorige week vrijdag om heeft gevraagd, geen probleem is, maar dat extra waakzaamheid is geboden. Anderen zullen proberen munt te slaan uit de situatie, aldus Venetiaan.

De Surinaamse president zei dit op een spoedbijeenkomst van het Nieuw Front in het hoofdkwartier van de creoolse partij NPS, waar ongeveer vijftienhonderd mensen aanwezig waren. De gemoederen waren verhit. Er werden uitroepen geschreeuwd als: “Wij zijn het moe.” En: “Hij moet opdonderen.”

De situatie in Suriname is gespannen, vooral door de parallel met de situatie van voor de "telefooncoup' in december 1990 toen Bouterse, enkele dagen na zijn aftreden als legerleider, de regering naar huis stuurde. De spanning bleek onder andere uit de paniekerige toestand zaterdagavond op de druk bezochte Productie Beurs. Toen het licht uitviel door kortsluiting ontstond angstig gedrang, omdat men dacht dat de militairen bezig waren iets te ondernemen.

Op de vraag of hij blij is met het ontslag van Bouterse, zei Venetiaan dat je er vanuit moet gaan dat niet alles loopt zoals je het jevoorstelt. Minister Gilds (defensie) antwoordde op dezelfde vraag, dat in dit soort zaken niet gedacht kan worden in termen van blij of niet blij.

Fred Derby, voorzitter van de sociaaldemocratische partij SPA, zei dat de legerleiding nog steeds de opvatting "niemand is onze baas' heeft. De regering heeft geen andere keus dan maatregelen te treffen, aldus Derby. Hij verklaarde de democratie desnoods met zijn leven te zullen verdedigen.

De creoolse NPS-voorzitter, Henck Arron, vergeleek de toestand met die van een dienstmeisje dat weigert opgedragen werkzaamheden te doen. Er is dan geen andere keus dan haar ontslaan, vindt Arron.

De hindoestaanse leider Jaggernath Lachmon deed een beroep op Nederland om Suriname niet in de steek te laten. Hij hoopt dat de Surinaamse regering tot overeenstemming komt met het leger en andere gewapende machten, want dat is een belangrijke voorwaarde voor verdere ontwikkeling van het land.

President Venetiaan besprak gisteren ook de herdenking van de 8-decembermoorden. Hij zei dat het nodig is dat zowel militairen als burgers die bij de moorden betrokken waren weten dat die handelingen worden afgekeurd. Als er mensen zijn die de dag willen herdenken, moeten zij dat kunnen doen zonder dat ze bedreigd worden met terroristische handelingen, aldus Venetiaan.

De nabestaanden van de slachtoffers van de decembermoorden twijfelen of ze nog naar Suriname gaan voor een herdenking. Ze wachten de ontwikkelingen af. J. Kamperveen, wiens vader werd vermoord op 8 december 1982, zei gisteren: “Je hebt de plicht om te gaan en je doden te herdenken, maar de situatie is nu veranderd.”

Van de militairen heeft alleen waarnemend bevelhebber Ivan Graanoogst gereageerd op de onrust in Suriname. Hij zei gisteren voor de televisie dat hij kon garanderen dat het nationale leger niet van plan is het volk verdere ellende te berokkenen.