Parijs wijst akkoord af; Frankrijk wil spoedberaad over landbouw

PARIJS, 23 NOV. De Franse regering wil een spoedbijeenkomst van de Europese ministerraad over het vorige week bereikte handelsakkoord tussen de EG en de VS.

Premier Bérégovoy heeft met een veto in de EG gedreigd om het akkoord te blokkeren.

De Franse regeringsleider noemde het akkoord dat vorige week in Washington werd gesloten, maar dat nog door de EG-landen moet worden bekrachtigd, “onaanvaardbaar”. “Als alle mogelijkheden uitgeput zijn zal Frankrijk tot aan het eind van zijn weigering gaan”, zei Bérégovoy gisteren voor de Franse televisie. “Frankrijk zal het niet accepteren omdat onze landbouweconomie het niet kan verdragen.”

Het spoedberaad van de Europese Ministerraad zou begin volgende week kunnen plaatshebben. De Franse minister van landbouw, Soisson, zei vanochtend in een vraaggesprek daartoe het verzoek te zullen doen. In Brussel was aan het begin van de middag nog geen bevestiging te krijgen van een dergelijk verzoek. In Den Haag was er nog niets over bekend.

De Franse kritiek spitst zich toe op twee bezwaren tegen het akkoord: de vermindering (in volume) van 21 procent van de export van alle gesubsidieerde landbouwprodukten en de beperking van de produktie van oliehoudende zaden.

Bérégovoy zal woensdag in de Nationale Vergadering een verklaring afleggen. De Franse premier hoopt dat de oppositie zich volledig achter de regering zal opstellen. Soisson zal tevoren met de Franse landbouworganisaties overleggen over de inhoud van de verklaring. Evenals de landbouworganisaties hebben alle politieke partijen het landbouwakkoord afgewezen.

Soisson verklaarde zich in een vraaggesprek met een Franse krant een tegenstander van het dreigen met een Frans veto in de Europese Gemeenschap “omdat we daarmee onze zwakheid zouden erkennen”. Soisson zal de EG-partners voorstellen doen om een oplossing te vinden. Een aanpassing van de Europese garantieprijzen aan de lagere wereldmarktprijzen, gecombineerd met inkomenstoeslagen voor de boe ren, is volgens hem te verkiezen boven het uit produktie nemen van landbouwgrond zoals in het akkoord van Washington is voorzien.

Pag 13: Frankrijk zoekt steun Duitsland

Soisson noemt twee fundamentele bezwaren tegen het akkoord dat de EG-commissarissen Andriessen (handelsbeleid) en MacSharry (landbouw) vorige week met de Amerikaanse regering overeen kwamen. Hij wijst de vermindering met 21 procent van de export van alle gesubsidieerde landbouwprodukten (in termen van volume) af. Het akkoord over de beperking van de produktie van oliehoudende zaden (zonnebloemen, koolzaad) is evenmin aanvaardbaar wegens de opgelegde propduktiebeperkingen, o.a. van zaden voor gebruik als "groene brandstof' (diester).

De vermindering met 21 procent van de export van tafelwijnen ( die door de EG gesubsidieerd worden) komt volgens Soisson overeen met 500.000 hectoliter. Maar als gevolg van de overeengekomen regels voor vrije toegang op de markten zou de import van 5 miljoen hectoliter tafelwijn in de Gemeenschap mogelijk worden. Soisson: “Dat zou de markten voor tafelwijn in Frankrijk, Spanje en Italie volledig desorganiseren”.

De Franse minister meent dat de "krachtige' opstelling van Frankrijk ertoe geleid heeft dat het akkoord van Washington al beter is dan de afspraken waarover de Amerikaanse en EG-onderhandelaars het ruim een week eerder bijna eens werden in Chicago. Parijs wil blijkens de verklaringen van Soisson de steun van Duitsland zien te verkrijgen voor het streven een oplossing te zoeken in verlaging van de Europese garantieprijzen gecombineerd met inkomenssteun voor de boeren. Op 3 en 4 december vindt een Frans-Duitse top plaats. Een week later volgt de Europese Raad in Edinburgh die volgens Soisson geheel in het teken van de GATT-onderhandelingen zalkomen te staan.

De twee grote Franse landbouworganisaties FNSEA en CNJA bereiden een "massale Europese manifestatie' voor in overleg met landbouworganisaties in andere EG-landen. De actiegroep Coordination Rurale heeft 'alle boeren' opgeroepen woensdag in Parijs te demonstreren als de Nationale Vergadering het beleid van de regering-Bérégovoy bespreekt.

    • Jan Gerritsen