Onenigheid over rekening van Windsor

LONDEN, 23 NOV. In Groot-Brittannië is onenigheid ontstaan over wie de schade moet betalen van de brand die afgelopen vrijdag woedde in slot Windsor: de belastingbetaler of het koninklijk huis. Het slot en de bijbehorende kunstcollectie waren niet verzekerd, omdat de verzekeringspremies daarvoor zeer hoog zijn.

Buckingham Palace heeft gisteren laten weten dat de koninklijke familie niet zal bijdragen aan het herstel van het gebouw, dat eigendom is van de staat. Beschadigingen aan haar privé-collectie kunstvoorwerpen zal de koningin wel voor haar rekening nemen. Er gingen vier schilderijen verloren.

De kosten van herstel van het duizend jaar oude slot worden geraamd op 60 miljoen pond (162 miljoen gulden). De schade aan de kunstcollectie bleef relatief beperkt doordat de verzameling vanwege een renovatie al was weggehaald uit de zalen waar de brand het hevigst woedde. Het vuur is waarschijnlijk ontstaan door een bouwlamp die gemorste vloeistof voor de reiniging van schilderijen deed ontvlammen. Het slot werd genoveerd.

De Britse minister van cultuur, Peter Brooke, sprak zaterdag van een “nationale ramp”. Hij zei: “Het hart van de natie was gisteravond bij de koningin.” Premier John Major telefoneerde met de vorstin om zijn medeleven te betuigen.

Maar ondanks het medeleven vroegen politici van de oppositionele Labourpartij zich af of de belastingbetaler de rekening voor het herstel van Windsor zou moeten betalen. “Zij is een van de rijkste vrouwen in het land en kan heel goed de kosten van de schade betalen”, zei Lagerhuislid Robert Cryer. Hij herinnerde eraan dat koningin Elizabeth, wier vermogen wordt geschat op meer dan zes miljard pond, geen belasting betaalt.

Uit een telefonische enquete van een radioprogramma bleek dat 90 procent van de 1600 ondervraagden eveneens vond dat niet de belastingbetaler maar het koninklijk huis voor de schade moet opdraaien.

Een ander onderwerp van zorg dit weekeinde was de brandpreventie in slot Windsor. Er waren geen sprinkler-systemen of branddeuren in het gebouw. Het koninklijk paleis had jarenlang zijn eigen brandweer, het korps uit de directe omgeving had geen toegang. Sinds september, zo schreef gisteren de Sunday Times, was de eigen brandweer opgeheven. Het korps van Berkshire had volgens de krant onvoldoende informatie over het gebouw. (AP, Reuter)