Oeso positief over VS

ROTTERDAM, 23 NOV. De Amerikaanse economie zal dit jaar met 1,75 procent groeien en kan voor volgend jaar een groei van twee à 2,5 procent tegemoet zien.

Dat schrijft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) in een vandaag verschenen studie over de Amerikaanse economie.

Eerder voorspelde het Internationale Monetaire Fonds dat de economie in VS dit jaar 1,9 procent zal groeien en in 1993 zelfs 3,1 procent.

De Oesoe is van menig dat Amerikaanse economie gebaat is bij een effectief structureel beleid voor de middellange termijn. Dat moet in de eerste plaats zijn gericht op vermindering van het forse begrotingstekort, reorganisatie van de ziektekostenverzekering en verbetering van het onderwijs en de beroepsopleidingen.

Het begrotingstekort moet worden verminderd door de overheidsuitgaven terug te dringen en door aanpassing van het belastingstelsel aan dat van andere westerse industrielanden. De invoering van een btw van vijf procent zou het structurele begrotingstekort (in het eind september afgelopen financiële jaar een recordbedrag van 290 miljard dollar) met tweederde kunnen verminderen. Een betrekkelijk bescheiden verhoging van de benzine-accijns met 0,25 dollar per gallon (twaalf cent per liter) zou de staatskas jaarlijks nog eens 23 miljard dollar opleveren, aldus de Oeso.

De organisatie van 24 industrielanden uit bezorgdheid over het internationaal gezien lage niveau van de besparingen in de VS. Dat ligt op ongeveer 2,5 procent van het bruto binnenlands produkt. Ook geeft het volgens de Oeso te denken dat de reële lonen in de jaren tachtig niet zijn gestegen.

Het percentage werklozen onder de Amerikaanse beroepsbevolking is volgens de Oeso vermoedelijk over zijn hoogtepunt heen, maar zal tot eind volgend jaar wel rond de 7,5 procent blijven liggen. Eind oktober was het 7,4 procent. De zwakte van de economie heeft een positief effect gehad op de inflatie. Die is afgenomen van 5,5 procent in 1990 tot ongeveer drie procent nu.