Nieren Brinkman liggen zwaar

Hoe smaken de nieren van Kaland? Bert de Vries kan er alles over vertellen, want hij, de minister van sociale zaken, heeft deze "boonvormige, klierachtige organen (...) dienend tot afscheiding van de urine' (Van Dale) getest. Het was na het wekelijkse CDA-beraad in het Catshuis. In een dagboek in de net verschenen CDA Krant schrijft De Vries: “Na afloop eten Ruud, Wim van Velzen, Elco Brinkman, Ad Kaland en ik om elkaars nieren wat beter te proeven. Het echte eten is goed. De sfeer ook. Maar de nieren proeven verschillend.”

Wat De Vries met deze cryptische omschrijving bedoelt, wordt in de volgende alinea duidelijk. “Het valt mij steeds meer op hoe verschillend er wordt aangekeken tegen de mogelijkheden van verdergaande bezuinigingen tussen aan de ene kant de CDA-bewindslieden en anderzijds de partij en de fracties in de Eerste en Tweede Kamer. (...) Daar zijn grote risico's aan verbonden voor het voortbestaan van het kabinet en de toekomst van het CDA.”

Dat was op een moment dat ook de ministers onderling het nog niet eens waren. Sterker, een dag later, zo blijkt uit De Vries' dagboek, zouden twee CDA-ministers, Andriessen en Bukman, stevig dwarsliggen in de ministerraad. Het is De Vries evenmin ontgaan dat “vooral de CDA-bewindslieden van mening zijn dat de sociale zekerheid teveel is ontzien”. Die avond gaat De Vries opnieuw in gezelschap eten, nu met Lubbers en Kok, “bij de eeuwige Griek van Ruud”.

Een paar dagen later zal CDA-fractieleider Brinkman in de Tweede Kamer te kennen geven dat de sociale zekerheid bij de bezuinigingen “mager uit de verf” is gekomen en dat aan “verdergaande stelselwijzigingen” niet te ontkomen valt. Het maakt weer eens duidelijk hoe van alle nieren in christen-democratische kring die van Brinkman De Vries het zwaarst op de maag liggen. (JK)

    • Kees van der Malen
    • Rob Meines
    • John Kroon
    • Derk-Jan Eppink