Nederland betaalde Frankrijk na gijzeling

DEN HAAG, 23 NOV. De Nederlandse regering heeft halverwege de jaren zeventig onder protest ƒ 323.374,30 betaald aan de Franse staat, om tot financiële afronding te komen van een uit 1974 daterende gijzelingskwestie. Daarmee werd een rekening voldaan die Parijs - tot verbijstering van Den Haag - had ingediend wegens het ter beschikking stellen van een volgens betrokkenen "krakkemikkige' Boeing 707. In het toestel, bestuurd door Transavia-gezagvoerder Pim Sierks, werden Japanse extremisten na een bezetting van de Franse ambassade richting Syrië gevlogen.

Dit blijkt uit een vertrouwelijk schrijven (19-1-'76, "Kenmerk GS 76/5') van toenmalig minister van financiën W.F.Duisenberg aan premier Den Uyl. Na een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) kreeg NRC Handelsblad van het WOB-bestuur inzage in de brief.

Reagerend op uitlatingen van luchtvaartpionier John Block, gaven de ex-ministers van buitenlandse zaken Max van der Stoel en Jean Sauvagnargues onlangs in deze krant tegenstrijdige visies op de afhandeling van de terroristische actie. Van der Stoel herinnerde zich dat de Fransen indertijd weigerden een belofte van minister-president Chirac na te komen: het door de Nederlandse regering aan de Japanners meegegeven losgeld (300.000 dollar) zou geheel aan Den Haag worden terugbetaald.

De vroegere PvdA-bewindsman repte over “buitengewoon onaangename onderhandelingen” en “een vorm van touwtrekken die voorbijging aan het feit dat Nederland alles op alles had gezet om de kwestie zonder bloedvergieten af te handelen.”

“Uiteindelijk hebben wij toen toegegeven. Ik heb er altijd het land aan gehad dat een gedeelte van het geld zo verloren ging.”

Sauvagnargues, indertijd van der Stoels onderhandelingspartner, ontkende vervolgens in ronde bewoordingen (“Een geromantiseerd verhaal, nonsens”) dat zijn regering Den Haag op deze wijze politiek had geschoffeerd. De brief van Duisenberg maakt definitief duidelijk dat Van der Stoels lezing correct is. Parijs keerde van de gewraakte 300.000 dollar (toentertijd ƒ 825.101,26) slechts ƒ 501.726,96 uit. Duisenberg: “Resteerde nog ƒ 323.374,30. Welk bedrag dus als kosten van het door Frankrijk beschikbaar gestelde vliegtuig moeten worden aangemerkt.” Sauvagnargues was vanmorgen niet bereikbaar voor commentaar.

    • Max Christern
    • Frénk van der Linden