Moord

Mooie serie, die van Alice Fuldauer over moord en doodslag in relaties. Alleen jammer dat er met de juridische terminologie vrijwel iedere week iets mis is. Tot twee keer toe kwam ik moord met voorbedachten rade tegen (7 en 14 november). Leuk gevonden, maar het wetboek kent die uitdrukking niet, net zomin als doodslag met voorbedachten rade (17 oktober).

Volgens het Wetboek van Strafrecht is schuldig aan moord “hij die opzettelijk en met voorbedachten rade een ander van het leven berooft”. Moord met voorbedachten rade (enig "kalm beraad' voor of tijdens de daad) is dus dubbelop; een moord is geen moord als de voorbedachte rade ontbreekt. Dan is het doodslag, het “opzettelijk een ander van het leven hebben beroofd”.

Aan doodslag komt "voorbedachte rade' niet te pas. De door Fuldauer gebezigde uitdrukking “doodslag met voorbedachten rade” betekent dus eigenlijk moord. Om het simpel te houden.

    • Karen Rijlaarsdam