Gezinsplanning

In het artikel van B. de Gaay Fortman en W.A. Meijer (NRC Handelsblad, 18 november) is een essentieel woord weggevallen.

Het centrale pleidooi voor gezinsplanning wordt hierdoor ontkracht. De betrokken alinea moet luiden: Vanzelfsprekend is de grote bevolkingstoename in de Derde wereld niet alleen een oorzaak maar vooral ook een gevolg van structurele armoede. De bevolkingsproblematiek kan dan ook niet geïsoleerd worden aangepakt. Maar dat maakt goede programma's voor gezinsplanning niet minder noodzakelijk. Als alle vormen van aanpak van armoede op elkaar moeten wachten, gebeurt er nooit iets.