Bouterse liet amnestiewet opstellen

Op verzoek van ex-legerleider Bouterse hebben de Surinaamse oud-minister mr.drs. A.R. Haakmat en mr. L. Waaldijk, de gewezen vice-president van het Surinaamse Hof van Justitie, in 1990 een concept-amnestiewet opgesteld. Daarin wordt de mogelijkheid opengehouden van amnestie voor de daders van de 8-decembermoorden van 1982, op vijftien prominente oppositieleiders. Dit schrijven de journalisten H. Boerboom en J. Oranje in hun boek De 8 decembermoorden. Slagschaduw over Suriname.

Waaldijk zegt de wet al in 1987 te hebben opgesteld op verzoek van de toenmalige regering Shankar. “Ik stelde dat amnestie alleen mogelijk was in combinatie met een schadeloosstelling voor nabestaanden. Misdaden tegen de mensheid moesten ervan uitgesloten worden, daarover moest een gerechtelijke instantie oordelen.” In 1990 heeft Waaldijk met Haakmat een tweede versie van de concept-amnestiewet uitgewerkt.

Haakmat bevestigt op verzoek van de afgezant van Bouterse, H. Herrenberg, in 1990 een concept-wet te hebben opgesteld, maar noemt niet de voorwaarde dat een gerechtelijke instantie zou oordelen over misdaden tegen de mensheid. “Ik vind dat de 8-decembermoorden via een onderzoek en berechting moeten worden afgedaan. De huidige regering koerst aan op verjaring van de moorden. Ze wil de zaak kennelijk laten doodbloeden.”