Boek Hermans geschenk voor Boekenweek '93

AMSTERDAM, 23 NOV. Een door W.F. Hermans geschreven oorlogsdagboek is het Boekenweekgeschenk voor 1993. Het gaat om het nieuwe boek dat Hermans schreef en als titel heeft In de mist van het schimmenrijk; fragmenten uit het oorlogsdagboek van de student Karel R.

De Stichting CPNB brengt het boek op 10 maart 1993 uit in een oplage van ten minste een half miljoen exemplaren.

Thema voor de Boekenweek van 10 t/m 20 maart is 'Het leven geschreven; dagboeken, brieven en biografieën'. Het essay over dit thema wordt geschreven door Martin van Amerongen en is getiteld Mijn leven zijn leven.

De Stichting CPNB publiceert daarnaast een eenmalige editie van het tijdschrift IK. Hierin nemen tien auteurs een bekende biografie als uitgangspunt voor adviezen aan de lezer over daarop aansluitende egodocumenten. Een overzicht van in het Nederlands uitgegeven boeken op dit terrein besluit het tijdschrift.