Bestuur Humanistisch Verbond valt uiteen na onderlinge ruzie

ROTTERDAM, 23 NOV. Het bestuur van het Humanistisch Verbond is op het verbondscongres van het afgelopen weekeinde in Rhenen, uiteengevallen. Vijf van de vijftien bestuursleden zijn opgestapt. De tien leden die aanblijven, vormen nu voor een jaar een "rompbestuur'.

Volgens voorzitter, prof.mr. J.F. Glastra van Loon (72), lid van de Eerste Kamer voor D66, “zat de bestuurscrisis er al langer aan te komen”. Naar zijn zeggen gaat het conflict niet over inhoudelijke kanten van het bestuursbeleid, maar heeft het met "persoonlijke tegenstellingen' te maken.

Ook prof.dr. R.A.P. Tielman, die zaterdag en zondag als congresvoorzitter optrad, wijst op persoonsgebonden problemen binnen het bestuur. Volgens hem bestond er een duidelijke "incompatibilité d'humeur' binnen het vijftienkoppige bestuur.

Dat het congres in Rhenen, aldus voorlichtster I. Kramer “heel onplezierig” verliep, blijkt ook uit het feit dat 25 van de 214 congresleden uit protest tegen de bestuurscrisis de bijeenkomst verlieten. Een van de afgetreden bestuurders, S. IJdo zegt dat de problemen voortkomen uit verschillen van inzicht over de uitvoering van het beleid en over de manier van omgaan van het bestuur met de vereniging. Onder leiding van oud-verbondsvoorzitter Tielman gaat een commissie van goede diensten onderzoeken hoe de bestuurscrisis kan worden opgelost. Ook moet een opvolger worden gevonden voor Glastra van Loon die bijna aan het eind van zijn voorzitterstermijn is.

Ook los van de bestuurscrisis staat het Humamistisch Verbond (vijftienduizend à zestienduizend leden) voor grote problemen. Vooral omdat de organisatie door verminderde subsidiëringen moet "afslanken' en zich in haar dienstenaanbod op kerntaken moet gaan concentreren. Verder worden in de afdelingen experimenten gedaan om tot imago-verbetering van het verbond te komen.

Tijdens het afgelopen congres is vooral aandacht besteed aan interne zaken. De enige uitzondering vormde een verklaring over de Rushdie-affaire. Het bestuur zal de Nederlandse regering vragen druk uit te oefenen op Iran om te bewerkstelligen dat de oproep om de auteur te vermoorden, wordt ingetrokken.