Belgisch blikje bier duurder door ecotax

BRUSSEL, 23 NOV. Een blikje bier gaat in België volgend jaar omgerekend bijna 40 cent meer kosten. Voor cola en spuitwater in wegwerpflessen zal ruim 80 cent extra betaald moeten worden.

Dat is het gevolg van de invoering van een zogenoemde ecotax op verpakkingen, niet-gerecycled papier, wegwerpbatterijen en pesticiden, waarover het premier Dehaene overeenstemming heeft bereikt met de Groenen in België, het Waalse Ecolo en het Vlaamse Agalev. De Groenen hebben invoering van de ecotax afgedwongen in ruil voor hun steun aan de staatshervorming die het kabinet-Dehaene wil doorvoeren en waarvoor het een parlementaire meerderheid van twee derde nodig heeft. Al eerder zegde de Vlaamse Volksunie steun toe aan de staatshervorming.

De heffing is bedoeld om de consument milieuvriendelijke produkten te laten kopen. Ze geldt in eerste aanleg alleen voor verpakkingen waarvoor alternatieven bij de hand zijn. Dat geldt nu al voor bier in blik en cola en spuitflessen in plastic flessen. Anders dan in Nederland geldt voor de plastic literflessen in België geen statiegeld zodat ze bij het gewone huisvuil terecht komen.

De hoogte van de heffing varieert. Voor literflessen die niet hergebruikt kunnen worden, bedraagt ze 15 frank. Verpakkingen die voor een belangrijk hergebruikt kunnen worden, krijgen te maken met een lager tarief. Voor retourverpakkingen geldt een nultarief. Tegen eind 1997 moeten alle wergwerpverpakkingen onder de ecotax vallen.

De industrie heeft al geprotesteerd tegen de invoering van de ecotax. Die zegt te vrezen voor concurrentievervalsing en voor verlies aan werkgelegenheid. Het verbond van Belgische ondernemingen (VBO) vindt dat de invoering van de ecotax weinig doordacht gebeurt. Het VBO waarschuwt dat de prijsverhogingen als gevolg van de nieuwe milieuheffingen de inflatie zullen aanwakkeren.