Van Rooy blij met akkoord

SCHIPHOL, 21 NOV. Staatssecretaris Y. van Rooy (buitenlandse handel) heeft vanmorgen opgetogen gereageerd op het totstandkomen van het landbouwakkoord tussen de VS en de EG. “Ik ben blij dat het verstand gewonnen heeft”, zei Van Rooy vanmorgen om zes uur na terugkeer op Schiphol uit China.

Van Rooy verwacht dat de Uruguay-ronde nu begin volgend jaar kan worden afgerond. “Al moeten we de moeilijkheidsgraad van de komende onderhandelingen niet onderschatten”, aldus van Rooy. Vooral de Amerikaanse "toptarieven' op textiel kunnen volgens haar nog problemen opleveren.

Van Rooy waarschuwde de Franse regering ervoor het belang van het landbouwakkoord niet te onderschatten. “Frankrijk moet oppassen dat we van de GATT geen prestigestrijd maken. De Franse boeren hebben ook belang bij het totstandkomen van een akkoord, zeker nu de inkomenssteun de komende zes jaar gevrijwaard blijft van aanvallen van Amerikaanse zijde.”

Over de consequenties voor de Nederlandse zuivelindustrie liet Van Rooy zich niet uit. “Vanaf het begin af aan is duidelijk geweest dat vermindering van de gesubsidieerde exporten een zware opgave voor de Nederlandse zuivel zou betekenen. Maar ik wil eerst alle details van het landbouwakkoord bekijken.” Lachend noemde Van Rooy het landbouwakkoord “het beste nieuws dat je op de hoogte van 30.000 voet kan bereiken.”