Tonja Kivits: Geschiedenis van de psychologie. De ...

Tonja Kivits: Geschiedenis van de psychologie. De ontwikkeling vanaf de Grieken tot heden 284 blz., Spectrum / Aula, ƒ 39,90

Eric Slot: Kleine Encyclopedie van de wansmaak 207 blz., Contact, ƒ 25,-

Marijke Wal (in samenwerking met Cor van Bree): Geschiedenis van het Nederlands 494 blz., Het Spectrum, ƒ 24,90

Abel J. Herzberg: Zonder Israël is elke jood een ongedekte cheque. Essays (gekozen en ingeleid door Arie Kuiper) 212 blz., Querido, ƒ 34,50

Johannes Amos Comenius: Via Lucis. De weg van het licht 183 blz., Pimander (Texts and studies published by the Bibliotheca Philosophica Hermetica 3), ƒ 25,-

Mischa de Vreede: Tussen engel en demon 97 blz., Van Tricht, ƒ 30

Anthony Grafton: New Worlds, Ancient Texts. The Power of Tradition and the Shock of Discovery 281 blz., geïll., Harvard University Press, ƒ 70,10

André de Raaij: ""Jullie deugen niet''. De laatste jaren van Volksdagblad De Waarheid (1983-1991) 115 blz., Ravijn, ƒ 29,90

Rachid Mimouni: De bastaarden van de profeet; de gevaren van het islamitisch fundamentalisme 141 blz., Thoth, vert. L. Berends en J. Wesselius (De la barbarie en général et de l'intégrisme en particulier 1992), ƒ 26,50

Tonja Kivits: Geschiedenis van de psychologie. De ontwikkeling vanaf de Grieken tot heden

284 blz., Spectrum / Aula, ƒ 39,90

Historisch overzicht door ""Lacaniaans psychoanalytica'' en publiciste over de wording van de zielkunde, vanaf Pythagoras, via onder meer Wilhelm Wundt, Max Wertheimer, Frederik Buytendijk, en Karen Horney, tot René Diekstra.

Eric Slot: Kleine Encyclopedie van de wansmaak

207 blz., Contact, ƒ 25,-

Nederlandse variatie op de Amerikaanse Encyclopedia of Bad Taste, gevuld met een keur aan wat wansmakelijk heet te zijn, van alcohol vrij bier tot zenbloemschikkunst.

Marijke Wal (in samenwerking met Cor van Bree): Geschiedenis van het Nederlands

494 blz., Het Spectrum, ƒ 24,90

Gedetailleerd overzicht van de voorgeschiedenis en ontwikkeling van de Nederlandse taal, vanaf het oudst bewaarde Germaans tot de neoturbonieuwspraak van vandaag de dag.

Abel J. Herzberg: Zonder Israël is elke jood een ongedekte cheque. Essays (gekozen en ingeleid door Arie Kuiper)

212 blz., Querido, ƒ 34,50

Verzameling artikelen over jodendom en Israël van de schrijver die ooit zei ""van de eenentachtig jaar die ik nu heb geleefd, ben ik tweeëntachtig jaar zionist geweest.''

Johannes Amos Comenius: Via Lucis. De weg van het licht

183 blz., Pimander (Texts and studies published by the Bibliotheca Philosophica Hermetica 3), ƒ 25,-

Vertaling van een geschrift van de 17de-eeuwse heterodoxe denker Comenius die hoopte op een utopische hervorming van de hele samenleving, als resultaat van algemene scholing tot ware wijsheid. Volgens de inleiding van Carlos Gilly kan dit streven ""door zijn actualiteit juist in deze tijd de gedachten van veel mensen vleugels geven''. Overigens wordt in de vrij gespecialiseerde inleiding op weinig harmonieuze wijze veel gescholden op andere geleerden.

Mischa de Vreede: Tussen engel en demon

97 blz., Van Tricht, ƒ 30

Verhalen van en over verstandelijk gehandicapten, verluchtigd met tekeningen van Kees de Kiefte.

Anthony Grafton: New Worlds, Ancient Texts. The Power of Tradition and the Shock of Discovery

281 blz., geïll., Harvard University Press, ƒ 70,10

Betoog van befaamd specialist op het gebied van de geschiedenis van de bestudering van de klassieke literatuur en wereld. Wat waren de gevolgen van de ontdekking van Amerika voor de klassiek geschoolde intellectuelen van de 16de en 17de eeuw? Grafton ontwerpt een subtiel beeld van fundamentele verschuivingen en aanpassingen van het wereldbeeld, waarin niet alleen de confrontatie tussen oude teksten en nieuwe feiten, maar ook tegenspraken en spanningen tussen de oude teksten een belangrijke rol spelen.

André de Raaij: ""Jullie deugen niet''. De laatste jaren van Volksdagblad De Waarheid (1983-1991)

115 blz., Ravijn, ƒ 29,90

Poging tot eerbetoon aan De Waarheid toen die als ""niet partijgebonden krant'' tevergeefs probeerde te overleven. Verschenen bij uitgeverij die momenteel onder vuur van de overheid ligt vanwege eerder boek over geheime politie-activiteiten.

VERTAALD

Rachid Mimouni: De bastaarden van de profeet; de gevaren van het islamitisch fundamentalisme

141 blz., Thoth, vert. L. Berends en J. Wesselius (De la barbarie en général et de l'intégrisme en particulier 1992), ƒ 26,50

Boek over de teloorgang van de Algerijnse revolutie en de opkomst van het islamitisch fundamentalisme in de voormalige Franse kolonie.