Schets Nederland niet als paradijs

ROTTERDAM, 21 NOV. “Nederland is een immigratieland. Dat het vol zou zijn is alleen maar een politiek argument. Elke Europeaan mag zich vanaf 1 januari 1993 hier vrij vestigen als hij werk vindt. Europa voor de Europeanen en de grenzen dicht voor de mensen uit de Derde wereld.”

Voor A. Menebhi heeft de discussie over illegalen alles te maken met de harmonisatie van het minderhedenbeleid in Europa. Hij is voorzitter van het Komitee Marokkaanse Arbeiders Nederland (KMAM) en vice-voorzitter van het "Migrant Forum' in Brussel, een platform van minderheden in Europa.

“De discussie "Nederland immigratieland' is niks. Brinkman zegt dat hij de immigranten in hun eigen land wil helpen, maar intussen wordt de 1,5 procents norm voor de ontwikkelingsamenwerking afgeschaft. Er is een verborgen agenda, waarbij de illegaal wordt gebruikt als dekmantel om de publieke opinie voor te bereiden op een harde aanpak van alle burgers.” Hij verwijst naar de legitimatieplicht, waarbij het illegalen-probleem als een argument wordt gebruikt.

“Ze zeggen dat de illegaliteit ook in het belang van de legalen moet worden aangepakt, maar ik zie als gevolg alleen een groeiende intolerantie tegen alle immigranten en meer chauvinisme en racisme. Eerst waren het de criminele Marokkaanse jongeren, nu zijn het de illegalen, en wie weet wat er morgen gaat komen.” Hij ziet niemand naar een echte oplossing zoeken, maar moet de politieke realiteit accepteren en die zegt dat de mensen uit de Derde wereld niet welkom zijn.

In Nederland wonen iets meer dan 160.000 mensen van Marokkaanse afkomst. Menebhi schat dat in Amsterdam zo'n tienduizend illegale Marokkanen wonen: “Achtduizend daarvan werken, en betalen gewoon premies en belastingen.” Hij pleit voor een strenge aanpak van de werkgevers.

Of Nederland nu vol is of niet, Menehbi's Komitee heeft te maken met de politieke realiteit waarin geen plaats is voor een verruiming van het immigratiebeleid. Daarom stelt het KMAM drie actiepunten voor: legalisatie van een groot deel van de huidige illegalen, economische ontwikkeling van hun thuislanden en betere informatie aldaar over Europa.

Alle illegalen die kunnen aantonen dat ze hier drie jaar werken, moeten worden gelegaliseerd, vindt het KMAM. Datzelfde moet gebeuren met de mensen die in 1979 bij de legalisatie buiten de boot vielen en met de ouderen die hier door hun familie worden onderhouden.

Om te voorkomen dat nog meer mensen uit de Derde wereld naar Europa komen, moet de economie daar worden geholpen. De meeste Marokkanen in Nederland komen uit de arme regio Rif. Het stimuleren van de economie in met name dat gebied wil hij overlaten aan niet-gouvernementele organisaties als de Novib. In de Marokkaanse overheid heeft hij geen vertrouwen.

Menebhi verwijt Marokkanen op vakantie in Marokko dat ze een vals beeld van Nederland als een paradijs verspreiden. “Ze moeten toegeven dat ze het hele jaar knokken voor hun brood. Het staat wel groot om met een auto vol video's naar huis te gaan, maar ze kunnen beter eerlijk zijn.” Menebhi wil dat in Marokko een informatiebureau wordt opgezet dat objectieve informatie geeft.

Het debat van de laatste weken heeft zijn weerslag op de Marokkaanse gemeenschap gehad. “We waren bezig met de discussie over het minderhedenbeleid en dan komt plotseling deze bom. Ik merk dat de mensen nu terughoudend worden. Ze geloven het niet meer.” Derde deel in een korte serie vraaggesprekken.

    • Dirk Limburg