ROBOTS

In het Boekenbijvoegsel van 14 november 1992 staat een bespreking van Dirk van Delft.

Bij die boekbespreking staat een foto met als bijschrift "Industriële robots'. Dit bijschrift is onjuist: het betreft de eerste poging om daadwerkelijk op grote schaal robotjes te gaan maken voor gebruik in huis. Deze huisrobot-jes heten TOPO. Ik heb de fabriek indertijd uitvoerig bezocht en ik heb ook deze robots uitvoerig op de Nederlandse TV gebracht. Het is een goed voorbeeld van een verder totaal mislukt project. Huisrobots is de correcte omschrijving.

    • Chriet Titulaer